Skip to main content

Wat kan AI voor de bouw betekenen?

Automatisering en digitalisering spelen een steeds grotere rol in de bouw. Nu de vraag naar nieuwe ontwikkelingen en gebouwen een recordhoogte bereikt, is het belangrijker dan ooit om processen goed te stroomlijnen. Ontwikkelingen in AI, oftewel Kunstmatige Intelligentie, en machine learning, zijn hierbij veelbelovend. 

Om te beginnen biedt Artificial Intelligence een aantal voordelen op de korte termijn, zoals:

  • Het real-time volgen van tools, materialen en mensen op de bouwplaats
  • Het toezicht houden op zware machines met het oog op storingen en defecten
  • Het verbeteren van de veiligheid van werknemers en productiviteit op de projectlocatie 

Op het eerste gezicht lijken deze voordelen alleen van toepassing voor de uitvoering, maar er zijn ook voordelen voor andere bouwprofessionals.

Volgens een artikel in Construction Executive zullen AI en machine learning belangrijke hulpmiddelen worden voor projectmanagers en adviseurs bij het voorspellen van de vraag en het plannen van langlopende projecten. Zo kunnen professionals beter anticiperen op de marktvraag en menselijke fouten elimineren, waardoor projecten beter "doordacht" en gepland en efficiënter kunnen worden.

Veiligheid

Veiligheid is iets waar iedereen van profiteert. Bovendien kreeg de bouw dit jaar kritiek dat veiligheid niet genoeg aandacht krijgt in de branche. AI kan hier verandering in brengen. Tijdens de Build Conference in Seattle liet Microsoft zien hoe AI bouwplaatsen veiliger en productiever kan maken. Met behulp van camera's op locatie, visuele herkenning en informatie over objecten en mensen, maakt nieuwe software het mogelijk om het werk op de bouwplaats real-time te volgen. Dit zou het automatisch handhaven van beleid en regelgeving mogelijk maken. Het nieuwe platform kan controleren welke werknemers de apparatuur gebruiken en weet zelfs welke werknemers gecertificeerd zijn om de apparatuur te gebruiken. Door eenvoudige gezichtsherkenning kan deze AI-applicatie bijhouden wanneer de veiligheidsregels overschreden worden en wanneer iemand gevaar veroorzaakt voor ander werknemers.

Als we vooruitblikken op de toekomst, zijn er nog twee manieren waarop kunstmatige intelligentie bouwprocessen kan verbeteren: 

1. AI-powered design

CAD is in de loop van de jaren sterk gegroeid en radicaal veranderd - en dit zal het zeker blijven doen. Dankzij AI-software en de rekenkracht van de cloud wordt een nieuw ontwerpproces mogelijk: generative design.  Met deze nieuwe manier van werken wordt het ontwerpproces sneller, efficiënter en gemakkelijker gemaakt. 

 Generative design stelt gebruikers in staat om een probleem en ontwerpdoelen te definiëren, parameters en criteria zoals materialen en kosten in te voeren. Generative design software gebruikt de ontwerpdoelstellingen en ingegeven parameters zoals materiaal, bouw- of maakmethode en kosten om hier vervolgens met de rekenkracht van de cloud mee aan de slag te gaan. De cloud rekenkracht genereert verschillende ontwerpopties.  Deze opties kunnen zo complex zijn, dat het dagen of weken zou kosten wanneer ontwerpers ze uit zouden werken met bestaande 3D CAD-software. Met generative design worden ontwerpen die we ons vandaag de dag niet eens kunnen voorstellen, mogelijk. De technologie wordt al toegepast in productontwikkeling en de architectuur, het is dus niet ondenkbaar dat de installatiebranche zal volgen. 

2. Robots

Een technologische ontwikkeling die niet mag ontbreken en die nauw verwant is met Artificial Intelligence, is robotica. De eerste robots op de bouw worden al toegepast; denk aan robots die het ontwerp naar de uitvoering  vertalen door punten uit het model aan te wijzen op de bouwplaats. Een ander voorbeeld is AutoSaw, een project van MIT's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) dat semi-autonoom timmerwerk mogelijk maakt. Daniela Rus, directeur van CSAIL, vertelde: "Robots hebben al massaproductie mogelijk gemaakt, maar met kunstmatige intelligentie hebben ze het potentieel om grootschalig maatwerk mogelijk te maken in bijna alles wat we produceren.” Nu het mogelijk is om AI-aangestuurde robots te leren hoe ze moeten bewegen in verschillende scenario’s, zijn toepassingen bij de prefabricage van bouwelementen en het beheren van installaties goed denkbaar. 

Artificial Intelligence en machine learning wekken misschien doemscenario's op van robots die de wereld overnemen, maar deze scenario's zijn een stuk minder realistisch en wegen niet op tegen de praktische voordelen die de technologieën met zich meebrengen. Door AI te gebruiken om te anticiperen op de behoeften van de markt, projecten efficiënter te plannen en de werkomstandigheden in de gaten te houden, kunnen we deze angst in de komende jaren verminderen - en misschien zelfs wegnemen.