Skip to main content

Wat andere landen van Nederland kunnen leren op het gebied van BIM

Nederland behoort tot de koplopers op het gebied van BIM: bijna 60% van de bouwprojecten wordt uitgevoerd met behulp van een digitaal model. Charles Lekx, senior sales engineer bij MEPcontent, vertelt over de BIM-adoptie in Nederland en wat andere landen hiervan kunnen leren.

We lijken het goed te doen als het gaat om BIM. Hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen?

"Ik denk dat Nederland in vergelijking met veel andere landen voorop loopt als het gaat om 3D-modelleren - en het BIM-bewustzijn is zeer hoog. Iedereen praat erover en deelt zijn ervaringen, wat heel belangrijk is om BIM een goede start te geven. Ik denk ook dat de mensen in andere landen terughoudender zijn ten opzichte van nieuwe technologieën. Het is mooi om te zien dat Nederlandse installateurs niet bang zijn geweest om met BIM aan de slag te gaan, ermee te experimenteren en te leren van hun fouten. Dat wil niet zeggen dat er hier helemaal geen uitdagingen zijn. Een probleem is dat sommige klanten eisen dat projecten worden gerealiseerd met BIM, maar niet precies weten wat dit betekent. Hier zit een kenniskloof die moet worden gedicht. We zien ook dat de echt grote installateurs BIM op zich nemen, maar dat het soms een uitdaging is om dit naar hun bouwpartners uit te dragen. En alleen als we écht met elkaar communiceren en samenwerken, kunnen we zeggen dat we BIM met succes hebben ingevoerd.”

 

BIM-normen: van lokaal tot wereldwijd

Bestaan er overheidsvoorschriften of -normen in Nederland?

"Niet echt. We hebben wel de RVB BIM norm van het Rijksvastgoedbedrijf, maar deze norm formuleert geen echte eisen en is de laatste jaren niet geactualiseerd. Maar het feit dat er in Nederland geen officieel BIM-mandaat is, weerhoudt bedrijven er niet van om met BIM te beginnen en met eigen definities te komen, wat heel goed is. Want door gewoon met BIM te beginnen, kunnen we van en met elkaar leren.”

Wat zijn de uitdagingen op het gebied van BIM-standaarden?

"In Nederland zien we dat het ontbreken van algemene richtlijnen heeft geleid tot het ontstaan van verschillende particuliere initiatieven voor BIM-protocollen, wat verwarrend kan zijn. Het risico van BIM-protocollen en -regelgeving is ook dat je de mogelijkheden en de samenwerking beperkt.

Op Europese schaal staan we voor een vergelijkbare uitdaging. Elk land heeft zijn eigen regelgeving, waardoor het moeilijk is om tot overeenstemming te komen over Europese of zelfs wereldwijde BIM-normen. Maar BIM stopt niet bij de grens - globalisering is een belangrijke trend. Content uit het ene land kan heel goed van pas komen in een ander land en iets wat we in het ene land leren kan ergens anders worden toegepast. De grootste uitdaging is om tot een gezamenlijk begrip te komen van globale regels waar we met zijn allen mee aan de slag gaan. En om succesvol in BIM te kunnen werken, moeten we afspraken maken in een taal die we allemaal begrijpen.”

 

De opkomst van BIM

Waarom is het zo belangrijk om de BIM-acceptatie te verhogen?

"BIM is een veelbelovend voorbeeld van de vierde industriële revolutie en biedt ongekende kansen. Denk maar aan het ontwerp van een gebouw: dingen waarvan we een paar jaar geleden dachten dat ze niet mogelijk zouden zijn, worden nu daadwerkelijk in gerealiseerd dankzij Building Information Modelling. Met BIM zijn we veel beter voorbereid op gasvrij bouwen of nieuwe energienormen. We kunnen gebouwen visualiseren en simuleren en we kunnen veel nauwkeuriger bouwen en ontwerpen. Als het gaat om nieuwe en strengere eisen in de bouw, gaat BIM een enorm verschil maken."

Hoe kunnen we de BIM-adoptie verhogen?

"Door de voordelen in het achterhoofd te houden en ervoor te zorgen dat iedereen zich ervan bewust is. Voordelen zijn een betere communicatie en meer efficiëntie, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek op de bouwplaats. De totale bouwplanning en het beheer van tijd, mensen en geld kan veel efficiënter worden gedaan."

Welke BIM-trends komen op in Nederland?

"We zien de toepassing van het BIM-model niet alleen in het bouwproces, maar in de gehele levenscyclus van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten van de constructie, het plaatsen van orders of het plannen van onderhoud. Dit alles wordt mogelijk en veel gemakkelijker omdat er een model is dat alle accurate informatie bevat. Ook de traditionele rollen in de bouw zullen verschuiven - het is denkbaar dat de groothandel bijvoorbeeld een logistieke partner wordt.”

 

Informatie delen

Waarom is content zo belangrijk als het gaat om BIM?

"Content is essentieel in het BIM-proces, en dan met name de informatie die eraan gekoppeld is. We zien dat engineers vaak beginnen met het ontwerpen van generieke content, maar een leiding in een project is niet zomaar een leiding. Het is een leiding die besteld moet worden en van een bepaalde kwaliteit moet zijn. Daarom heb je parameters nodig met aanvullende informatie over een component. Bovendien moeten engineers door nieuwe en strengere energievereisten ervoor zorgen dat specifieke componenten in een systeem een bepaald prestatieniveau leveren. Bij een pomp heb je bijvoorbeeld informatie nodig over de druktrap. En bij een rooster moet je het debiet controleren en of deze past bij het ontwerp. Daarom is het belangrijk om fabrikant-specifieke content in een model te hebben."

Hoe zorg je dat je met ‘goede’ content werkt?

"Hiervoor hebben we de EMCS. De EMCS is een universele en open standaard, gebaseerd op onze 28 jaar ervaring met MEP content. Meer dan een lokale BIM-standaard, voldoet content die voldoet aan het EMCS aan de eisen van MEP engineers wereldwijd. Deze standaard is de basis van de content die we maken voor onze BIM-bibliotheek MEPcontent, en werkt ook perfect samen met tools zoals de Export en Import Excel App for Revit. De EMCS beschrijft duidelijk hoe de content is opgebouwd en kan gemakkelijk door MEP engineers worden gebruikt. Het staat garant voor content van hoge kwaliteit en een consistente workflow gedurende de hele bouwcyclus. Zowel fabrikanten als engineers profiteren ervan, voor een zo goed mogelijke samenwerking."

Wat moeten engineers weten wat betreft het uitwisselen van informatie?

"Zorg er eerst voor dat iedereen weet wat er van elkaar gevraagd wordt in een BIM-project. Welke informatie is echt nodig? En ten tweede, besef dat om informatie uit een model te halen, het eerst in het model moet worden gezet. Hier moet je zo uitgebreid mogelijk zijn, zonder de ontwerpdoelen uit het oog te verliezen. Dat is veel belangrijker dan het naleven van een BIM-protocol.”

Tot slot, wat kunnen andere landen van Nederland leren als het gaat om BIM?

"Ik denk dat de betere vraag is: wat kunnen we van elkaar leren? Met BIM is het ongelooflijk belangrijk om ervaringen te delen en geleerde lessen uit te wisselen. Maar als er één ding is wat anderen van ons Nederlanders kunnen leren, dan is het wel de wil en de durf om met BIM aan de slag te gaan. Zelfs met weinig ervaring en zonder duidelijke standaarden, zijn installateurs niet bang geweest om er gewoon mee te beginnen. En dat is de enige manier om te leren, groeien, en betere gebouwen te realiseren.”

 

Charles Lekx is senior sales engineer bij MEPcontent, onderdeel van Stabiplan, a Trimble company.

 

Overweegt u om te beginnen met 3D-laserscannen? In deze handleiding vindt u alles wat u moet weten om succesvol aan de slag te gaan met Scan to BIM.