Skip to main content

Waarom "De drie C's" tot projectsucces leiden

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in: Heizungs-Journal Verlags-GmbH, door: Jörg Gamperling, hoofdredacteur Integrale Planung.

 

Building Information Modeling (BIM) heeft een revolutie teweeggebracht in de bouw. Steeds meer bedrijven erkennen en gebruiken de toegevoegde waarde van 3D-modellen en digitale bouwgegevens om projecten integraal en kosteneffectief te ontwerpen. Trimble, de software- en hardware-leverancier, heeft een totaalaanpak ontwikkeld die bouwbedrijven in staat stelt om het volledige potentieel van BIM te realiseren, van het eerste ontwerp tot de bouwplaats en verder: het Trimble Constructible Proces. De redactie van Integrale Planung sprak ook met Roz Buick, Ph.D., senior vice president bij Trimble Inc.

"Door middel van verbonden, content-gebaseerde en maakbare processen zorgen bedrijven ervoor dat hun projecten succesvol zijn. Deze drie pijlers van het Trimble Constructible Proces zijn gebaseerd op een sterk commitment aan een Open BIM-aanpak. Aan de complexe eisen in de bouw kan nooit volledig worden voldaan door één enkele softwareoplossing of -suite. Elk bouwproject is uniek en vereist een verscheidenheid aan gespecialiseerde toepassingen. Daarom zijn Trimble's software- en hardware-oplossingen gebaseerd op de Open BIM-benadering", zegt Roz Buick, Ph.D., senior vice president bij Trimble Inc. in een interview met Jörg Gamperling, hoofdredacteur van het Duitse blad Integrale Planung.

 

Jörg Gamperling und Roz Buick.

Roz Buick, Ph.D., senior vice president bij Trimble Inc. met Jörg Gamperling, hoofdredacteur van het Duitse blad Integrale Planung.

 

Dr. Buick, in de Amerikaanse Trimble Group bent u verantwoordelijk voor de divisie "Buildings", die de afdelingen Buildings, Architecture, Construction en MEP ("MEP" = "Mechanical, Electrical, Plumbing") omvat. Een vraag om te beginnen: Wat betekent voor u persoonlijk een "duurzaam gebouw”?

Naar mijn mening moeten de gebouwen van vandaag in de eerste plaats functioneel zijn - functioneel, vooral wat betreft hun energieprestaties. Het doel is immers het bouwen van zogenaamde " energieneutrale gebouwen". Deze gebouwen moeten daarom worden uitgerust met hoogdynamische MEP-technologie en verwarmings-, ventilatie-, airconditioning- en sanitaire voorzieningen, die ook met elkaar verbonden zijn. Trefwoord: "Slimme gebouwen". Bovendien moet een "duurzaam gebouw" voor iedereen betaalbaar en zuinig zijn om te kunnen functioneren - dit is een uitermate belangrijke vereiste, die gebaseerd is op de wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking.

 

U woont en werkt in de VS en maakt al 23 jaar deel uit van de Trimble familie. Wat zijn volgens u de grootste structurele verschillen tussen Noord-Amerika en Europa als het gaat om de planning en realisatie van een gebouw? En wat kunnen we van elkaar leren?

Allereerst wil ik erop wijzen dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Want het is duidelijk dat zowel in beide regio's als wereldwijd de "AEC"-sector, d.w.z. de sector "Architectuur, Engineering, Constructie", booming is. De bezettingsgraad is zeer hoog. Omgekeerd verhoogt dit de druk op alle spelers in de bouwwereld om maatregelen te treffen - vooral als het gaat om Building Information Modeling (BIM).

Weliswaar worden de Amerikanen als meer foutgevoelig beschouwd, ze zijn eerder bereid om risico's te nemen en fouten te maken. Aan de andere kant is de bekende "trial and error"-methode, vooral in Duitsland, nogal impopulair. Dit kan dus een van de "grootste verschillen" zijn tussen een Europese en een Amerikaanse bouwbedrijf. Bijvoorbeeld: de een probeert en mislukt mogelijk bij de eerste poging, de ander wacht. In het kader van de BIM-methode zou ik echter niemand aanraden om af te wachten! Het gaat er hier eerder om actief te worden en te ondernemen, om de betreffende processen in het bedrijf onder de loep te nemen en te verbeteren.

Ook de opleiding en individuele bijscholing van de betrokkenen is essentieel. Want: BIM mag niet worden misbruikt als "buzzwoord" of alleen als middel om een wedstrijd te winnen. BIM is geen doel op zich, maar een cultuur. Wie deze complexe koerswijziging in de bouwbranche afwijst, zal niet succesvol zijn. Het is voornamelijk een kwestie van vakoverstijgend denken en werken. Trefwoorden: communicatie, samenwerking en coördinatie. Zoek en bouw veerkrachtige partnerschappen op in uw projecten!

 

Dus hoe zou u, in een notendop, een "perfect BIM-project" omschrijven?

Heel eenvoudig. Met het ''Trimble Constructible Proces'', dat gebaseerd is op drie pijlers - de 'drie C's'. De "drie C's" staan voor "Constructible (Maakbaar", "Connected (Verbonden)" en "Content-enabled (content-gebaseerd)". Deze pijlers zijn de sleutel tot het succes van bouwprojecten, omdat ze het bouwproces op de voorgrond plaatsen en de interactie tussen de verschillende projectpartners verbeteren. Bij Trimble zijn we ervan overtuigd dat deze strategie de BIM-adoptie een impuls zal geven.

 

Kunt u dit nader toelichten en enkele voorbeelden geven?

De "drie C's" zijn in essentie gericht op het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen degenen die betrokken zijn bij de bouw en daarmee op het verankeren van de BIM-methodologie in de levenscyclus van het gebouw.

 

1. Connected

De projectdeelnemers staan centraal in een goed BIM-proces - BIM is bedoeld om de projectpartners dichter bij elkaar te brengen. Op elkaar afgestemde bouwprocessen helpen dus om het verouderde "silodenken" te doorbreken. Trefwoord: "Verbonden". De oplossingen van Trimble bevorderen real-time samenwerking en de vrije uitwisseling van informatie. Het cloud-gebaseerde Trimble Connect platform biedt bedrijven een projectruimte waarin alle deelnemers hun bouwgegevens kunnen delen.

 

2. Constructible

Ook hier geldt dat onze visie de gehele levenscyclus van een gebouw omvat. Bouwbedrijven richten zich nog steeds sterk op de toegevoegde waarde die BIM biedt voor de ontwerp- en vroege projectfasen. De werkelijke waarde van BIM wordt echter alleen maar groter wanneer betrouwbare gegevens worden gebruikt om de bouw beter uit te voeren. Trefwoord: "Maakbaar”. 

De basis van een uitvoerbaar proces is een betrouwbaar en gedetailleerd 3D-model. Maar modellen die klaar zijn voor uitvoering, zijn meer dan alleen een mooie visualisatie - ze bieden exacte geometrieën en parametrische gegevens die nodig zijn voor uitvoering op de bouwplaats. Met Trimble-oplossingen creëren bedrijven zeer gedetailleerde modellen die alle informatie bevatten die relevant is voor het bouwproces, van de verwarmingsleiding tot de laatste bout. Door het 3D-model voortdurend te verrijken en het LOD (Level of Development) te verhogen, profiteren de betrokken partijen en mensen onder andere van een betere kosten-batenverhouding en snellere productie.


Het Trimble Constructible Proces: Door gebruik te maken van ontwerpgegevens en real-time samenwerking werken alle mensen, fasen en processen naadloos samen om de gehele levenscyclus van het gebouw van ontwerp, bouw en ingebruikname te optimaliseren.

 

3. Content-enabled

Engineers en architecten beschikken tegenwoordig over miljoenen 3D-onderdelen, componenten en applicaties om gedetailleerde 3D-modellen te maken voor architectuur, constructief ontwerp en installatietechniek. Trefwoord: "Content-enabled". Met het SketchUp 3D Warehouse, MEPcontent en Tekla Warehouse biedt Trimble meer dan acht miljoen componenten in goed gesorteerde contentbibliotheken. Dankzij de direct beschikbare BIM-gegevens van de fabrikant bevatten de modellen de daadwerkelijk gebruikte componenten en kunnen ze de huidige voorraden en toeleveringsketens weergeven.

Zoals u heeft gemerkt, zijn we zeer toegewijd om onze gebruikers en klanten te helpen hun processen te optimaliseren of, indien nodig, volledig te heroverwegen. Het doel van het Trimble Constructible Proces is ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op het juiste moment over precies de informatie beschikken die zij nodig hebben.


Meer informatie: Het geheim achter een succesvolle MEP workflow

 

Over de auteur

Jörg Gamperling (1986) is hoofdredacteur van de tijdschriften "HeizungsJournal" en "Integrale Planung" - uitgegeven door Heizungs-Journal Verlag (Duitsland). Als engineer, gespecialiseerd in HVAC-vraagstukken, is hij gefascineerd door alle soorten bouwtechnologieën.

Profile Photo of Gamperling, Jörg