Skip to main content

Trimble zet de standaard voor uniformiteit en kwaliteit in BIM-content

Standaarden vormen de wereld waarin we leven. Schoenen zijn er in standaard maten, voedsel moet voldoen aan bepaalde veiligheidsnormen, stopcontacten zijn er in bepaalde types, enzovoort. Door af te spreken hoe dingen horen te zijn, wordt ons dagelijks leven makkelijk gemaakt. In de bouw is dit niet anders.

Standaarden stellen gebruikers in de bouwsector in staat om samen te werken. ISO definieert ze als "documenten die eisen, specificaties, richtlijnen of kenmerken bevatten die consequent kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat materialen, producten, processen en diensten geschikt zijn voor hun doel.” Bij het uitwisselen van bestanden zorgen standaarden ervoor dat alle partijen gegevens op dezelfde manier begrijpen. Zodat wanneer informatie wordt doorgegeven, de volgende partij er ook mee kan werken. Ze zorgen voor consistente prestaties, bouwen vertrouwen op en verhogen de productiviteit in samenwerkingsprocessen.

Standaarden projecteren succes door gestructureerde richtlijnen, tonen kennis van zaken aan en zorgen dat het werk soepeler verloopt. Ze maken teams productiever en stellen ze in staat om met anderen samen te werken.

Mark Kiker over standaarden in AugiWorld magazine

 

Building Information Modeling (BIM)

Aangezien normen het mogelijk maken om succesvol samen te werken, is het logisch dat ze veel aandacht hebben gekregen sinds de komst van BIM. In BIM-projecten moet iedereen op een lijn zitten als het gaat om de naamgeving en eigenschappen van elementen. Door ervoor te zorgen dat BIM-objecten in 3D-modellen aan bepaalde normen voldoen, kunnen bestanden snel en duidelijk door alle partijen worden geïnterpreteerd. Zo weet iedereen wat er van de rest verwacht kan worden. 

De toenemende BIM-adoptie en de behoefte aan uniformiteit over de hele wereld heeft geleid tot verschillende publieke en particuliere initiatieven om bouwbedrijven op één lijn te krijgen bij het beheren van digitale bouw informatieprocessen. Bekende normen zijn ETIM en ETIM MC in Nederland en COBie uit de UK, maar er is ook een breed scala aan nationale normen, zoals de Duitse VDI 3805 en de Italiaanse UNI 11337. 

 

De wereldwijde BIM-uitdaging

Maar BIM stopt niet bij de grens - globalisering is een van de belangrijkste trends van deze eeuw. Het feit dat elk land zijn eigen normen en voorschriften heeft, maakt het lastig om tot Europese of zelfs wereldwijde BIM-normen te komen. Dit is zonde, want: 

  • Met de toenemende globalisering neemt het aantal internationale projecten en internationale teams toe;
  • BIM-objecten uit het ene land kunnen perfect bruikbaar zijn in een ander land;
  • Iets wat in het ene land geleerd is, kan in een ander land toepasbaar zijn.

Om succesvol te kunnen werken met BIM, moeten we afspraken maken in een taal die we allemaal begrijpen. 

Hoe zorgen we er dus voor dat iedereen over de hele wereld succesvol kan samenwerken in BIM-projecten? 

 

EMCS: Een wereldwijde standaard voor BIM content

Een goede plek om te beginnen is BIM content. Bij de samenwerking in BIM-projecten speelt content een grote rol. Het bevat immers de 'I' in BIM: de informatie. BIM content is een digitale 3D-weergave van een product, verrijkt met informatie zoals grootte, lengte, gewicht en artikelnummer. Het verhoogt de waarde van een BIM-model in alle projectfasen: het is nuttig voor het ontwerpen, berekenen, bestellen en bouwen van een project. Om er zeker van te zijn dat content waardevol is voor alle projectpartners, is uniformiteit en kwaliteit van groot belang. Daarom hebben we standaardisatie nodig.

Omdat Trimble deze behoefte erkent, is de Extended MEP Content Standard ontwikkeld door MEPcontent. 

Samen met een community van meer dan 100.000 MEP engineers en toonaangevende fabrikanten zet Trimble hiermee de nieuwe wereldwijde standaard voor BIM-objecten.

EMCS is een internationale, platformonafhankelijke standaard die voldoet aan de behoefte aan hoge kwaliteit en uniforme content. De standaard is ontwikkeld in nauwe samenwerking met toonaangevende installateurs en fabrikanten en afgestemd op bestaande nationale en internationale standaarden zoals ETIM, COBie, VDI en ISO. Het document beschrijft duidelijk hoe BIM-objecten zijn opgebouwd en in projecten over de hele wereld gebruikt kunnen worden. Zo hebben MEP engineers toegang tot hoogwaardige en uniforme content, waardoor er efficiënt samengewerkt kan worden in BIM-projecten over de hele wereld.


Uniformiteit en kwaliteit

Charles Lekx, senior sales engineer bij Trimble, legt uit waarom EMCS als basis wordt gebruikt bij het maken van content voor de BIM-bibliotheek MEPcontent: "Meer dan een lokale BIM-standaard, voldoet content die voldoet aan het EMCS aan de eisen van MEP engineers wereldwijd. De EMCS beschrijft duidelijk hoe de content is opgebouwd en kan gemakkelijk door MEP engineers worden gebruikt. Het staat garant voor content van hoge kwaliteit en een consistente workflow gedurende de hele bouwcyclus. Zowel fabrikanten als engineers profiteren ervan, wat leidt tot een zo goed mogelijke samenwerking.”

Om succesvol te kunnen werken in BIM, moeten we als branche afspraken maken in een taal die we allemaal begrijpen. En ja, het is een uitdaging om tot globale regels te komen waar iedereen mee kan werken. Maar als het gaat om BIM-content, grijpt het MEPcontent team de uitdaging met beide handen aan. 

Download hier EMCS 4.0.

-----------------------------------------------------------------------

Lees hier meer over de visie van Trimble op de rol van content in het bouwproces

Over de auteur

Cynthia Pucheanu is an experienced Demand Generation Specialist at Trimble MEP with a passion for writing about innovations and efficiency boosters in the MEP industry. You'll find her researching and drafting articles about the latest mechanical, electrical and plumbing trends. She's also particularly interested in sustainability and leads the development of a crowd sourcing platform for environmental projects.

Profile Photo of Cynthia Pucheanu