Skip to main content

Trimble wordt lid van de strategische adviesraad van buildingSMART

Trimble steunt buildingSMART International al sinds 2004 en vergroot haar betrokkenheid methaar lidmaatschap  Strategic Advisory Council (SAC) van buildingSMART. 

 

Wat is buildingSMART's Strategische Adviesraad? 

Het doel van de SAC is om de toekomst van de bouwindustrie mee vorm te geven, door niet alleen kritisch advies en feedback te geven, maar ook input te leveren voor de ontwikkeling van normen en oplossingen. De raad bestaat uit een groep leden die regelmatig bijeenkomt om de kernmissie en -waarden van de buildingSMART-gemeenschap uit te voeren en verder te ontwikkelen. 

 

Christopher Keating, Vice President van Trimble Construction Design & Engineering Software Group zei over zijn toetreding tot de SAC: 

"De stap naar strategisch lidmaatschap toont Trimble's sterke betrokkenheid bij de digitale transformatie van de bouwsector op basis van open, internationale standaarden. We kijken naar uit om onze betrokkenheid bij buildingSMART International bij de ontwikkeling en verbetering van open standaarden voort te zetten en samen te werken aan een echt verbonden bouwsector."

 

Ook Chief Executive van buildingSMART International, Richard Petrie, koestert het feit dat Trimble deel gaat uitmaken van de Strategische Adviesraad: 

"Trimble is alle lange tijd  supporter,  zowel als met een vroeg lidmaatschap als ook tijdens de ontwikkeling van projecten. Ik ben zeer verheugd dat zij de stap zetten naar het Strategisch Lidmaatschap. De hele community erkent hun leiderschapskwaliteiten en visie, waarvan ik erken dat ze van vitaal belang zijn nu technologieën en expertise op elkaar worden afgestemd om de gebouwde activa-industrie te transformeren. Dit toont de visie dat door samen te werken organisaties kunnen bouwen aan een betere toekomst voor onze industrie, en ik verwacht dat Trimble hierin een leidende rol zal spelen".

 

Over buildingSMART International

buildingSMART International is een leverancier-neutrale organisatie zonder winstoogmerk die leiding geeft aan de ontwikkeling van open digitale informatiestromen in de bouwsector. Haar missie is het proactief ondersteunen van deelnemers uit de industrie die open standaarden willen ontwikkelen voor planning, ontwerp, inkoop, assemblage en exploitatie van gebouwen en infrastructuur wereldwijd. Zij biedt het internationale netwerk plus de nodige technische en procesmatige ondersteuning. De leden, die afkomstig zijn uit het hele spectrum van de gebouwde omgeving, werken samen onder de buildingSMART-organisatie. buildingSMART werkt samen met andere internationale normalisatie-instanties zoals ISO, het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) en het Open Geospatial Consortium (OGC). De kernnormen van de Industry Foundation Class (IFC) zijn in 2012 goedgekeurd door ISO.

 

 

Over de auteur

Elisabeth-Anne Toder is a content MarCom specialist for EMEA at Trimble where her main focus is to provide MEP engineers with the right information for their BIM workflow optimisation. Additionally, Elisabeth is responsible for our social media channels.

Profile Photo of Elisabeth Toder