Skip to main content

Trimble overbrugt informatiekloof in de bouw met Constructible Proces

Building Information Modeling (BIM) heeft een revolutie teweeggebracht in de bouw. Steeds meer bedrijven erkennen en gebruiken de toegevoegde waarde van 3D-modellen en digitale bouwgegevens om projecten integraal en kosteneffectief te ontwerpen. Software- en hardware-leverancier Trimble heeft een totaalaanpak ontwikkeld waarmee bouwbedrijven het volledige potentieel van BIM realiseren tijdens de gehele bouwcyclus: het Trimble Constructible Proces.

 

Algehele verbeterde productiviteit

De bouw staat onder druk. Nieuwe normen, strengere eisen, personeelstekorten - en nog altijd zijn de faalkosten hoog. Dit komt vaak door inefficiëntie en de informatiekloof die bestaat tussen verschillende partijen en bouwfases. Daarom introduceert Trimble het Constructible Proces. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op het juiste moment over precies de informatie beschikken die zij nodig hebben.

Het Trimble Constructible proces integreert de gehele levenscyclus van een gebouw. Zo worden de bouwwerkzaamheden en de samenwerking tussen bouwprofessionals gecoördineerd en wordt de algehele productiviteit verbeterd. Denk hierbij aan: 

  • Beter betrouwbare calculaties en daardoor minder verspilling

  • Gegevens die nauwkeurig genoeg zijn om werk op de bouw direct te controleren, waardoor minder herstelwerk nodig is

  • Historische gegevens gebruiken om toekomstige prestaties te verbeteren

  • Content die u kunt hergebruiken om efficiëntie te verhogen

  • Voorspelbare en tijdige voltooiing vermindert risico’s

  • Toegankelijke gegevens maken realtime samenwerking mogelijk

 

Het Trimble Constructible Proces

Door gebruik te maken van ontwerpgegevens en real-time samenwerking werken alle mensen, fasen en processen naadloos samen om de gehele levenscyclus van het gebouw van ontwerp, bouw en ingebruikname te optimaliseren. Centraal in Het Constructible Proces staan de 3 C’s.

 

De 3 C’s 

De "drie C's" zijn in essentie gericht op het versterken van het wederzijds vertrouwen tussen degenen die betrokken zijn bij de bouw. Hiermee wordt de BIM-methodologie in de levenscyclus van het gebouw verankerd. 

1. Connected

In een goed BIM-proces staan de projectdeelnemers staan centraal - BIM is bedoeld om de projectpartners dichter bij elkaar te brengen. Op elkaar afgestemde bouwprocessen helpen om het verouderde "silodenken" te doorbreken. De oplossingen van Trimble bevorderen real-time samenwerking en de vrije uitwisseling van informatie. Het cloud-gebaseerde Trimble Connect platform biedt bedrijven een projectruimte waarin alle deelnemers hun bouwgegevens kunnen delen. 

In een Connected bouwproces werken verschillende partijen transparant samen tijdens de hele levenscyclus van het bouwwerk. 

2. Constructible

Constructible gaat over de maakbaarheid en uitvoerbaarheid van een project. Ook hierbij staat de gehele levenscyclus van een gebouw voorop. Bouwbedrijven richten zich op dit moment nog steeds sterk op de toegevoegde waarde van BIM voor de ontwerp- en vroege projectfasen. De werkelijke waarde van BIM wordt echter alleen maar groter wanneer betrouwbare gegevens worden gebruikt om de bouw beter uit te voeren. 

De basis van een uitvoerbaar proces is een betrouwbaar en gedetailleerd 3D-model. Maar modellen die klaar zijn voor uitvoering, zijn meer dan alleen een mooie visualisatie - ze bieden exacte geometrieën en parametrische gegevens die nodig zijn voor uitvoering op de bouwplaats. Met Trimble-oplossingen creëren bedrijven zeer gedetailleerde modellen die alle informatie bevatten die relevant is voor het bouwproces. Van de verwarmingsleiding tot de laatste bout. Door het 3D-model voortdurend te verrijken en het LOD (Level of Development) te verhogen, profiteren de betrokken partijen onder andere van een betere kosten-batenverhouding en snellere productie.

3. Content-enabled

Content in BIM-projecten is een digitale representatie van een gebouwdeel, verrijkt met informatie zoals afmetingen, gewicht, artikelinformatie en meer. Content wordt maakbaar (constructible) dankzij de technische informatie en geometrische parameters die de externe kenmerken van een installatie representeren. De componenten vormen samen een 3D-gebouwmodel dat direct vertaald kan worden naar de projectlocatie. Deze digitale representaties bevatten dus alle gegevens die nodig zijn om een ontwerp naadloos naar de werkelijkheid te kunnen vertalen. 

 

Engineers en architecten beschikken tegenwoordig over miljoenen 3D-onderdelen, componenten en applicaties om gedetailleerde 3D-modellen te maken voor architectuur, constructief ontwerp en installatietechniek. Met het SketchUp 3D Warehouse, MEPcontent en Tekla Warehouse biedt Trimble meer dan acht miljoen componenten in goed gesorteerde contentbibliotheken. Dankzij de direct beschikbare BIM-gegevens van de fabrikant bevatten de modellen de daadwerkelijk gebruikte componenten en kunnen ze de huidige voorraden en toeleveringsketens weergeven.

Het voordeel van Trimble’s constructible content is dat de inhoud ervan hetzelfde betekent voor iedereen die er toegang tot heeft. Van fabrikant tot distributeur, en van MEP engineer tot architect. Constructible content is dus niet alleen waardevol in de ontwerpfase, maar tijdens de hele levenscyclus van een gebouw. 

Voor wie op zoek is naar een robuuste, beheerde en betrouwbare bibliotheek, vormt de Trimble MEP Constructible Content bibliotheek een bron van informatie die specialisten in de bouw helpt om projecten succesvol te voltooien. 

Consistente, open en parametrische content in Stabicad

Ook Stabicad bevat contructible content. De content van Stabicad is consistent, open en parametrisch opgezet waardoor u gemakkelijk mee kunt doen in BIM-projecten. De content van Stabicad bevat alle nodige artikelinformatie, dimensies en technische gegevens. Daarnaast bevat de content ook uitwisseling parameters zoals IFC classificaties, ETIM classificaties en OmniClass nummers. Al deze informatie is open en beschikbaar voor iedereen die meedoet aan het project. Tot slot is de content consistent opgezet. Dat wil zeggen dat de parameter namen niet alleen binnen categorieën gelijk zijn maar ook tussen verschillende categorieën. Zo kunt u gemakkelijk lijsten maken en het zorgt ervoor dat de content in het model consistent en van hoogwaardige kwaliteit blijft.

 

Waarom de 3 C’s de sleutel tot succes zijn

Aan de complexe eisen in de bouw kan nooit volledig worden voldaan door één enkele softwareoplossing of -suite. Elk bouwproject is uniek en vereist een verscheidenheid aan gespecialiseerde toepassingen. Daarom zijn Trimble's software- en hardware-oplossingen gebaseerd op de Open BIM-benadering.

De 3 C’s zijn de sleutel tot het succes van bouwprojecten, omdat ze het bouwproces op de voorgrond plaatsen en de interactie tussen de verschillende projectpartners verbeteren. Door middel van verbonden, content-gebaseerde en maakbare processen zorgen bedrijven ervoor dat hun projecten succesvol zijn. 

 

--- Het Constructible Proces in 3 stappen -- 

  1. Breek informatie-silo’s af en verbeter interoperabiliteit en databeheer door consistente, uiterst nauwkeurige gegevens te delen met uw teams, zowel lokaal als wereldwijd.

  2. Werk real-time samen tussen de bouwplaats en het kantoor met behulp van actuele, aanpasbare gegevens, zodat u het beloofde digitale ontwerp op tijd en binnen het budget kunt maken.

  3. Stroomlijn uw workflows met een betrouwbare, duidelijke en herbruikbare bibliotheek met informatierijke fabrikantgegevens om de algehele integratie van productie-, installatie- en bouwprocessen te verbeteren.

Het Trimble Constructible Proces verlegt dus de grenzen van BIM met behulp van ontwerpgegevens en realtime samenwerking. Zo werken alle mensen, fasen en processen naadloos samen en wordt de gehele levenscyclus van het gebouw geoptimaliseerd: van ontwerp en uitvoering tot ingebruikname. Zodat bouwbedrijven de beloofde service op tijd en binnen budget kunnen leveren.