Skip to main content

Tijd winnen met slimme luchtberekeningen

Een korte workflow realiseren en fouten voorkomen; dit is de kracht van geïntegreerd berekenen in een BIM-proces. Engineers die luchtkanalen geïntegreerd berekenen in het model, profiteren van een productieve workflow omdat een extern rekenprogramma niet meer nodig is.

Engineers zetten de geïntegreerde luchtkanaalberekening op twee manieren in: dimensionerend en controlerend.

Tijd winnen met slimme luchtberekeningen

 

Dimensionerend: de juiste diameter vinden

Met de dimensionerende berekening bepaalt u in de conceptfase van het model de benodigde diameters. Dit gebeurt aan de hand van rekenparameters, zoals het debiet of de maximale toegestane snelheid in een kanaal. Zo kunt u bijvoorbeeld snel de afmetingen van de luchtschacht bepalen. Wanneer u debietstromen van nog niet getekende delen heeft weergegeven met debietpijlen, worden deze ook in de dimensionerende berekening meegenomen.

Ook bij projecten waarbij de bestaande situatie niet mag of kan wijzigen, kunt u de dimensionerende berekening uitvoeren. Als gebruiker kunt u namelijk afmetingen van bepaalde delen vastzetten. Deze afmetingen worden dan niet opnieuw gedimensioneerd.

 

Controlerend: drukverliezen berekenen

Daarnaast kunt u eenvoudig drukverliezen berekenen met een controlerende berekening. In deze berekening worden de drukverliezen in de luchtkanalen en de hulpstukken uitgerekend conform ISSO 17 (2010).

De totale systeemdruk, de drukverliezen per kanaal en de inregeldrukken worden overzichtelijk gepresenteerd in zowel een berekeningsoverzicht als een rapport. Het model wordt bij het berekenen automatisch verdeeld in secties met bijbehorende nummers, die ook terugkomen in het rapport. Zo zijn de juiste kanalen gemakkelijk terug te vinden in het rapport. U kunt dit rapport vervolgens exporteren naar verschillende formats, zoals Excel en PDF.

 

Communiceren met Revit-model

Een ander voordeel van geïntegreerd berekenen is dat het berekeningsoverzicht direct kan communiceren met het Revit-model. Zo kunt u direct zien welke secties in het overzicht zich waar bevinden in het model. Ook kunt u in dit overzicht dimensies wijzigen zonder dat het model direct geüpdatet wordt.

Door de dimensionerende en controlerende berekeningen geïntegreerd in het model uit te voeren, is dubbel werk dus niet meer nodig. Gegevens hoeven niet uitgewisseld te worden met een extern programma, en u profiteert van interactie tussen de rekendata en het model.


Bekijk ook ons webinar 'Luchtberekeningen' terug!