Skip to main content

Sparingen: in 4 stappen naar een optimale BIM-workflow

Zien waar de andere partijen mee bezig zijn? Sparingen in bouwkundige elementen voor technische installaties lenen zich bij uitstek voor een BIM-workflow.

Bij het maken van sparingen zijn altijd twee partijen betrokken. Ten eerste de installatietechnische partij: deze heeft sparingen nodig om componenten van de ene ruimte naar de andere te kunnen koppelen. Ten tweede de bouwkundige of constructieve partij: deze moet de sparingen goedkeuren. De partijen zijn beiden verantwoordelijk voor hun eigen aspectmodel, terwijl ze ook een gezamenlijk belang hebben bij het goed coördineren van wand- en vloersparingen.

 

Stap 1: Opstellen sparingsverzoek

In een ontwerpproces maakt de constructeur vaak al berekeningen op het moment dat de installatieadviseur nog met principeschema's bezig is. Om de constructeur tijdig van de door hem benodigde informatie te voorzien, zal in dit stadium op basis van ervaring of door het alvast ruimtelijk uitwerken van kritieke punten, een sparingsverzoek worden opgesteld. In een later stadium, als de ruimtelijke hoofdopzet van de installatie bekend is, kan een gedetailleerder verzoek worden aangemaakt. In beide gevallen is de partij die de sparingen aanvraagt, een andere dan de partij die de sparingen daadwerkelijk moet gaan maken.

 

Stap 2: Sparingsverzoeken modelleren

In een BIM werkproces kan de installatietechnische bouw- of ontwerppartner zijn sparingsverzoeken als een blok modelleren. Dit blok kan natuurlijk handmatig geplaatst worden op de gewenste positie en worden voorzien van informatie over de sparing. Niet alleen de vorm en de afmetingen, maar bijvoorbeeld ook voor welk doel de sparing geplaatst wordt, of dat deze brandwerend moet worden afgewerkt. Deze informatie kan dan gedeeld worden met de constructieve partner die de sparingen daadwerkelijk in zijn model moet aanmaken als opening. 

 

Stap 3: Automatisch sparingen genereren

Efficiënter wordt het, als de installateur zijn sparingsverzoek kan baseren op de informatie die hij al in zijn eigen model heeft verwerkt. In dat geval kunnen sparingen automatisch gegenereerd worden op de plaatsen waar kanalen, leidingen en kabelgoten de constructieve elementen doorkruisen. Informatie uit het MEP model (zoals afmetingen, leidingtype, isolatie en standaard marge) kan dan direct worden overgenomen naar de sparingsobjecten. U kunt er ook voor kiezen om meerdere sparingen te combineren in één sparing, ook wanneer een leiding meerdere muren doorkruist, zoals een binnen- en buitenmuur.  

 

Stap 4: Sparingsverzoek goedkeuren

Na het verzenden van het verzoek door de installatietechnische partner, is het aan de constructeur of bouwkundige aannemer om de verzoeken goed te keuren en te verwerken in het eigen aspectmodel. Door vanuit het sparingsverzoek direct een sparing in het eigen model, en een antwoord naar de vragende partij te kunnen genereren, wordt de informatiecirkel gesloten. Na inlezen van de digitale response file kan de installateur in één oogopslag zien welke sparingen zijn goedgekeurd en welke nog zijn aandacht vragen. Niet alleen in lijstvorm, maar ook visueel door een kleurcodering in de objecten in het 3D model.

 

De echte bouw

Dit soort hulpmiddelen illustreert de meerwaarde van BIM. Men deelt niet alleen de modellen en informatie met elkaar, maar kan de informatie van een bouwpartner direct gebruiken om aanpassingen in het eigen aspectmodel te autoriseren en direct door te voeren. Om gezamenlijk aan een oplossing te bouwen waarin beide partijen zich kunnen vinden, al voordat de echte bouw gestart is.