Skip to main content

Slim met BIM: NL-SfB coderingen in IFC

Informatie delen met IFC

IFC maakt het mogelijk om transparant informatie te delen, ook wanneer samenwerkende partijen gebruik maken van verschillende modelleerplatforms of viewers. Het formaat voorziet in een eenduidige definitie van geometrie, maar bevat ook een vrijheid in het toevoegen van parametrische informatie. De geometrie, de positie en alle parametrische informatie die in het ene platform aan een element zijn toegekend, blijven volledig zichtbaar wanneer een IFC in het andere platform bekeken wordt en andersom.

 

NL-SfB classificatie

Een waardevolle toevoeging aan deze IFC-bestanden is het integreren van een NL-SfB codering. De RVB BIM norm schrijft voor dat elk element voorzien is van een NL-SfB classificatie die op een bepaalde manier is opgeslagen. Op basis van deze classificatie kunnen in IFC-bestanden van verschillende partijen op dezelfde manier elementen gegroepeerd, geselecteerd en getoond worden.

Veel bestaande modelleerplatformen hebben al functionaliteit voor het toevoegen van NL-SfB coderingen. Engineers die werken met Stabicad voor Revit kunnen gebruik maken van een functie die bij alle elementen een passende NL-SfB codering invult. Vervolgens kan er een export van het Revit-model gemaakt worden naar IFC.

 

IFC viewers

Alle partijen profiteren vervolgens van de aangeleverde IFC-bestanden die verrijkt zijn met NL-SfB parameters. Verschillende IFC-viewers bieden functionaliteit waarvan gebruik kan worden gemaakt wanneer alle elementen zijn voorzien van NL-SfB codering. Hieronder vallen IFC viewers zoals Solibri, Tekla en Navisworks. In Navisworks kunnen bijvoorbeeld selection sets worden gemaakt op basis van de NL-SfB codering. Vervolgens kunnen zichtbaarheidsinstellingen met groot gemak worden gewijzigd. Het vullen van de aangeleverde IFC files met NL-SfB parameters vereist van de partijen extra handelingen en grote nauwkeurigheid. Hier staat tegenover dat één van de belangrijkste onderdelen van de BIM-workflow veel beter kan worden benut, namelijk het vinden van clashes in het model. Door NL-SfB coderingen dus op de juiste manier te gebruiken, kan men IFC viewers optimaal benutten.

 

Informatiekloof overbruggen

Door gebruik te maken van IFC-bestanden met NL-SfB coderingen, kan transparant informatie gedeeld worden, terwijl partijen de vrije keuze hebben om te werken met het softwarepakket dat het beste past bij het eigen bedrijf. IFC overbrugt hiermee de informatiekloof tussen de disciplines in de bouw. En daar gaat het binnen een BIM workflow om. Het delen van informatie waar een ander wat mee kan, om beter samen te werken en te begrijpen wat de ander doet. Voor het beter in de hand houden van faalkosten en om uiteindelijk samen een mooier resultaat neer te zetten.