Skip to main content

Onmisbaar in het BIM-proces: projectcoördinatie

 

De ‘view sessie’ is een vast agendapunt voor veel BIM-teams. Tijdens deze sessie worden aanlopers opgespoord met een onmisbaar element in het BIM-proces:de projectcoördinatie-tool.


De view sessie

Met een coördinatie-tool analyseert het BIM-team een datamodel van meerdere aspectmodellen. Het hoofddoel: clashes uit het ontwerp halen. Tijdens een terugkerende ‘view sessie’ wordt de tool gebruikt om alle up-to-date aspectmodellen samen te voegen tot een integraal datamodel. Het team voert vervolgens een clash controle uit in het integrale datamodel om alle manco’s uit het datamodel te halen. Minder manco’s betekent minder faalkosten.

Een voorbeeld van een veelgebruikte tool is Navisworks Manage. Hierin maken engineers gemakkelijk ‘search sets’ (selectiesets) aan, bijvoorbeeld op basis van een NL-SfB-codering. Deze sets kunnen vervolgens met elkaar vergeleken worden, om te controleren of deze sets elkaar kruisen. Dit gebeurt in de volgende stappen:


1. Search sets aanmaken

Binnen Navisworks kunnen Objecten eenvoudig gevonden worden met de functie ‘Find Items’. Onderstaande velden moeten doorlopen worden om de gewenste objecten uit het model te filteren. Hier is als voorbeeld de NL-SfB classificatieparameter gekozen om op te zoeken. In dit geval zijn er zeven disciplines bekend in het model waar op gezocht kan worden.

Door op ‘Find All’ te klikken, worden alle elementen geselecteerd (blauwe arcering) die aan de zoekcriteria voldoen.


De zoekopdracht kan worden opgeslagen als een ‘Search set’. Door deze ‘Search set’ te gebruiken, worden bij een revisie alle nieuwe objecten met gelijke data uitgelezen en toegevoegd aan de selectie.


2. Clash controle uitvoeren

Bij een clash controle wordt een selectie van elementen met een gelijke waarde vergeleken met een andere selectie van elementen met een gelijke waarde. De gelijke waarde kan bijvoorbeeld een NL-SfB code zijn. In Navisworks komt hier weer de `search set’ om de hoek kijken. In een clash controle binnen Navisworks worden search set met elkaar vergeleken.
Wanneer een element een element uit een andere search set fysiek kruist, wordt een ‘fysieke clash’ geconstateerd. Naast fysieke clashes, zijn er ook intelligente clashes. Een voorbeeld van een intelligente clash is een deur die opendraait, botst met een noodverlichtingsarmatuur.


3. Samen oplossen

Alle clashes binnen een datamodel kunnen worden opgeslagen in een clash-rapport. Vervolgens dienen de eigenaren van de elementen uit de clash samen een oplossing te vinden. Tijdens de terugkerende view sessies kan dit meteen bekeken en besproken worden.Beter eindresultaat

Naast het viewen en clashen van modellen biedt Navisworks Manage ook de mogelijkheid om een 4D-planning, kostenanalyse en animaties te maken. Met zo’n coördinatie-tool kan een team de kracht van BIM dus optimaal benutten: door vroeg in een project samen te werken en informatie te delen, wordt gezamenlijk een beter eindresultaat bereikt. Met minder manco’s en minder faalkosten.