Skip to main content

IoT in de installatiebranche

 

Een van de grootste trends in de industriële sector op dit moment is het Internet of Things (IoT).

Maar wat is de impact hiervan op de installatiebranche? Welke innovaties kunnen we verwachten?

IoT draait om objecten die verbinding maken met het internet en gegevens uitwisselen zonder menselijke inmenging. Het is een van de snelst groeiende technologieën ter wereld en is overal om ons heen.  Met iedereen die op dit moment naar BIM overstapt, wordt informatie namelijk steeds meer gecentraliseerd beheerd. Onbedoeld creëren we als installatiebranche al een perfecte basis voor IoT.  Voeg een paar sensoren toe om input te genereren en bouw een paar triggers voor de output, en IoT heeft zijn weg gevonden naar de installatiebranche.

Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten we eerst kijken wat IoT precies is. Het Internet of Things verwijst naar het verbinden van objecten met het internet die gegevens uitwisselen. Een vrij algemene term en kan moeilijk te begrijpen zijn. Laten we dus beginnen met een voorbeeld dicht bij huis. Of beter gezegd, een voorbeeld in huis, in onze 'smart homes' om precies te zijn.

 

Smart homes

In de consumentenmarkt is de toepassing van IoT duidelijk zichtbaar en groeit het snel. Slimme thermostaten zijn al de standaard geworden. Sinds enige tijd kunnen we al onze verwarmings-voorkeuren instellen door voor elke dag van de week schema's op te stellen. Vergeleken met het handmatig in- en uitschakelen van alle radiatoren, was dit al een grote verbetering.

Met de komst van het IoT betreden we echter een geheel nieuwe dimensie. Producten zoals Honeywell's Evohome en Google's Nest maken het mogelijk om onze verwarmingssystemen verder te personaliseren. De dagelijkse schema's voor het aanzetten van onze verwarming zijn handig, maar wat als onze plannen veranderen en we uit eten gaan? Met de geografische locatie van onze telefoon kunnen we een trigger creëren om onze verwarming aan te zetten. Dus zolang uw telefoon niet in de buurt van huis is, gaat de verwarming niet aan.

 

Hoe kunnen installateurs IoT-technologie toepassen?

Nu IoT snel opkomt in andere branches, is het goed denkbaar dat IoT ook zijn weg zal vinden in de installatiebranche. Laten we kijken naar de toepassingen van IoT in andere industrieën en kijken of deze principes ook in de installatiebranche kunnen worden toegepast.


Voortgang op de bouwplaats live volgen

Een branche waar IoT een grote impact heeft gehad (en nog steeds heeft) is de distributiesector. Dankzij de mogelijkheid om fysieke objecten verbinding te laten maken met het internet en gegevens te verwerken, wordt menselijke tussenkomst overbodig. Neem bijvoorbeeld het volgen van een order. In het verleden moest iemand op een bepaald moment in het proces een barcode scannen om de status van een pakket te zien veranderen. Dankzij het gebruik van RFID (Radio Frequency Identification) tags kunnen klanten hun goederen nu zonder menselijke tussenkomst volgen, omdat deze tags verbinding kunnen maken met het internet en hun locatiegegevens kunnen delen. Dit maakt het mogelijk om het volgproces volledig te automatiseren.

Dus hoe kan de installatiebranche profiteren van dit principe? Ten eerste is het een branche die nog steeds sterk afhankelijk is van blauwdrukken en 2D-tekeningen. Gegevens waaruit we niet altijd kunnen opmaken of ze accuraat zijn. Natuurlijk groeit BIM snel, maar BIM is bedoeld om informatie te verstrekken. Het verwerkt geen informatie.

Dit is waar IoT het verschil kan maken. Neem bijvoorbeeld de prefabricage van leidingsystemen. Nu kunnen deze prefab sets worden geïdentificeerd aan de hand van vaste nummers en tekeningen. Maar wat als er iets verandert tussen het moment van fabricage en de installatie op locatie? Hoe kan de set nog steeds gevolgd worden? En als er iets moet worden aangepast, hoe kan het team ter plaatse op de hoogte worden gebracht van deze veranderingen?


Prefab sets 

De technologie die gebruikt wordt in de distributiesector kan hier een oplossing bieden. Door de geprefabriceerde sets te markeren met RFID-chips, zou het scannen van deze chips automatisch resulteren in actuele informatie en de persoon zou direct weten wat hij/zij moet doen. Naast het verstrekken van informatie, kunnen deze chips ook worden gebruikt voor het volgen en traceren van onderdelen in het algemeen. Weten of er al onderdelen op de bouwplaats aanwezig zijn, verhoogt de efficiëntie tijdens het bouwproces en verlaagt de reiskosten en het aantal uren dat op de bouwplaats wordt doorgebracht. Denk maar aan de kosten als het personeel terug moet naar het bedrijf om de juiste onderdelen te krijgen. Niet alleen gaat er tijd en geld verloren tijdens het reizen, maar ook het resterende personeel op locatie kan hun werk misschien niet voortzetten.

Dit is slechts één van de vele mogelijke toepassingen. Doordat de gegevens direct vanuit de bouw gekoppeld kunnen worden aan het 3D-model, zullen er veel meer mogelijkheden beschikbaar komen. Het is denkbaar dat we de voortgang van het project live kunnen zien in het 3D-model, wat de planning van het project efficiënter maakt, faalkosten reduceert en betere inzichten geeft voor de toekomstige planning.

 

Voorspellen van onderhoud

Een van de belangrijkste toepassingen van het Internet of Things is het verstrekken van nauwkeurige informatie door apparaten aan te sluiten op het internet. Wat als we alle ketels, kleppen en andere apparatuur in een technische ruimte op het internet aansluiten? Al deze informatie kan op één plaats gecentraliseerd worden. In plaats van alle individuele logboeken/papieren te moeten doornemen, krijgt een servicemonteur nu een duidelijk overzicht van alle essentiële gegevens. En in plaats van reactief of preventief onderhoud, wordt het nu mogelijk om voorspellend onderhoud te doen. In de maritieme industrie worden IoT-toepassingen al gebruikt om voorspellend onderhoud uit te voeren, wat miljoenen euro's bespaart.

In de installatiebranche is het denkbaar dat alle gegevens die via de apparatuur worden verzameld worden gevisualiseerd in het 3D-model. Denk bijvoorbeeld aan kritische apparatuur zoals waterpompen in een ziekenhuis. In het verleden moesten we vaststellen welke kleppen en andere apparatuur belangrijk waren voor het onderhoud van deze pompen. We moesten naar onderhoudsrapporten kijken en deze vergelijken met de beschikbare gegevens over de levensverwachting van alle individuele apparatuur.

Maar wat als alle informatie op één plaats beschikbaar is? Dan kan analytische software voorspellen of een klep op het punt staat uit te vallen, deze als kritisch voor het stelsel te identificeren en deze informatie in het 3D-model aan ons te tonen. We kunnen niet alleen zien hoe deze klep is aangesloten op de pompen, maar we kunnen ook informatie opvragen over het model, reserve onderdelen bestellen en onderhoud plannen. Dit alles kan al vóór de daadwerkelijke storing.

Het identificeren van deze potentiële storingen kan enorm veel geld besparen. Niet alleen in qua vervangingskosten, maar ook qua stilstand en mogelijke schade verderop in het stelsel.

 


Gebruik van het BIM-model bij het Earth Simulation Lab.

 

Dus wat kunnen we hiervan leren?

Met de installatie- en bouwsector in BIM wordt alle data gecentraliseerd in het model beheerd. Dit betekent dat een groot deel van de basis voor het Internet of Things al aanwezig is. Er hoeven slechts een paar sensoren en triggers te worden toegevoegd om input en output te genereren. Dit is ook het moeilijkste deel, want waar begin je met de implementatie van IoT?

Andere branches zijn allemaal klein en dicht bij huis begonnen met IoT-toepassingen. Neem de distributiesector, waar RFID-chips werden toegevoegd om tijd te besparen op handmatig scannen en hun nauwkeurigheid te verhogen door menselijke fouten uit te sluiten. Of de maritieme sector, waar storingen veel geld kosten en ze daarom op zoek gingen naar manieren om storingen te voorspellen.

Dus wat kunnen we leren? Laten we de vraag herformuleren: waar kunnen we het meest besparen? Niet alleen qua geld, maar ook in het verminderen van faalkosten. Dat is waar we moeten beginnen met IoT.