Skip to main content

Internationale vrouwendag 2022 - Doorbreek het vooroordeel

 

Internationale Vrouwendag is een wereldwijd erkend evenement dat de economische, politieke, culturele en sociale prestaties van vrouwen viert en onder de aandacht brengt. Dit jaar is het thema: Doorbreek de vooroordelen. In een sector die van oudsher door mannen wordt gedomineerd, is het belangrijker dan ooit om te laten zien hoe vrouwen in leidinggevende functies vorm geven aan de toekomst van de bouwsector. 

Wist u dat in 2021 slechts ongeveer 10% van de werknemers in de bouwsector vrouw was? Hoewel er verschillende redenen zijn voor deze enorme kloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers, toont Trimble aan dat DEI (Diversity, Equality and Inclusion) niet alleen een modewoord is, 23% van hun leidinggevende posities wordt momenteel bekleed door vrouwen.

Voor de MEP-divisie gingen we om de tafel met onze 'leading ladies' om te praten over wat Vrouwendag voor hen betekent. 

Annalisa Dessi, Director Product Marketing

Annalisa werkt pas 1,5 jaar bij Trimble, maar heeft nu al haar stempel op de organisatie gedrukt. 

Waarom vind je het belangrijk om Vrouwendag te vieren? 

Ik ben opgegroeid in een zeer androcentrische cultuur, waar Vrouwendag die ene dag van het jaar was waarop vrouwen "mochten" samenkomen zonder dat er mannen bij waren. 

Toen ik opgroeide en me realiseerde met welke uitdagingen ik als vrouw in zo'n cultuur te maken kreeg, merkte ik al snel dat Vrouwendag op zijn minst nodig is als die ene dag om bewustzijn over gendergelijkheid te creëren en de prestaties van vrouwen over de hele wereld te vieren. 

Dit zijn enkele van de redenen waarom ik elke dag Vrouwendag vier: 

  • De eerste Vrouwendag vond plaats in de VS in 1909, oorspronkelijk om stemrecht voor vrouwen te eisen. Het heeft nog meer dan 100 jaar geduurd voordat vrouwen mochten stemmen in elk land dat verkiezingen heeft (pas in 2015, een kleine 7 jaar geleden). Dit laat ons zien dat er nog veel te doen is en dat er nog veel meer basisrechten moeten worden bereikt. 

  • Op de werkvloer zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd op elk niveau, vooral in hogere managementfuncties; vrouwen verdienen minder dan hun mannelijke collega's; er is sprake van zwangerschapsdiscriminatie en vrouwen ondervinden meer hinder en worden geconfronteerd met beperkingen in hun beroepsleven vanwege hun toegeschreven rol als verzorger. 

  • Seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen wordt nog steeds als "normaal" beschouwd, zoals blijkt uit victimblaming en victim-shaming, en het slachtoffer aarzelt vaak om zijn mond open te doen uit angst voor de gevolgen. Dit spreekt echt voor zich, en ik heb er verder niets aan toe te voegen. 

  • Genderstereotypen: Helaas wordt van vrouwen - en mannen! - nog steeds verwacht dat ze zich op een bepaalde manier kleden, gedragen en presenteren. Persoonlijk ben ik de tel kwijtgeraakt van hoe vaak ik ben gedefinieerd als te sterk, te onafhankelijk, te direct, of niet genoeg: vrouwelijk, beleefd, verzorgend. Ik herinner mezelf er elke dag aan hoe belangrijk het is om uniek, divers en mezelf te zijn, ondanks mijn geslacht, om de vooroordelen over het vrouw-zijn te overwinnen. 

Uiteraard zou deze lijst nog veel langer kunnen zijn, maar dit zijn slechts enkele van de dingen die we in gedachten moeten houden en aan het verstand van mensen moeten brengen.

Op een meer persoonlijk niveau: Mijn zus en ik zijn opgevoed door ouders met het perfecte voorbeeld van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Mijn moeder was de kostwinner en mijn vader de verzorger. Ze behoorden tot een generatie waarin ze werden veroordeeld voor hun keuzes over hoe ze ons wilden opvoeden, maar dit weerhield hen er niet van om zichzelf te zijn en mijn zus en mij in alles te steunen.Het was eigenlijk meer mijn vader dan mijn moeder die ons aanmoedigde om groot te dromen. . 

Mijn wens is dat elk meisje en elke vrouw omringd wordt door mensen die hun waarde erkennen en hen aanmoedigen om zich te ontplooien en uit te bloeien in wat hun dromen ook mogen zijn, elke dag, niet alleen op Vrouwendag. 

Waarom vindt u diversiteit op de werkvloer zo belangrijk?

Diversiteit is zoveel meer dan alleen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar zetten. Als ik naar mijn identiteit kijk, zijn er zoveel dingen die mij maken tot wie ik ben: Ik ben een vrouw, ik ben Italiaans, maar ook Sardijns, ik ben een oudere millennial, ik ben opgegroeid als deel van de arbeidersklasse, ik heb in 8 verschillende landen gewoond, ik heb een zus en ben erg close met mijn familie, ik ben een LGBTQ-ally, ik ben een buitenlander in het land waar ik woon en nog zoveel meer. 

Om een divers team succesvol te laten zijn, moeten mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen. Hun stemmen en unieke bijdragen zijn belangrijk. Deze toegang tot verschillende perspectieven zal mensen in staat stellen hun horizon te verbreden en nieuwe mogelijkheden te verkennen. En dit zal er op zijn beurt voor zorgen dat het team samen kan groeien . 

Waarom hebben we meer vrouwen in leiderschapsrollen nodig? 

Laten we eens kijken naar een aantal feiten: Het aantal gerapporteerde sterfgevallen in Covid-19 was lager in landen die door vrouwen werden geleid dan in landen die door mannen werden geleid.* Wanneer 10% meer meisjes naar school gaat, stijgt het BBP van een land gemiddeld met 3%.** Meer genderdiversiteit op de werkplek verhoogt ook de financiële prestaties. 

Ik heb ook ervaren dat mij gevraagd werd om meer 'mannelijke' leiderschapstrekken te vertonen, ook al is het een feit dat vrouwen eerder bepaalde kwaliteiten vertonen die stereotype mannelijke leiders vaak missen, zoals zelfbewustzijn, empathie, compassie, nederigheid, authenticiteit. Dus in plaats van vrouwen te vragen zich als mannelijke leiders te gedragen, zouden we mannen moeten aanmoedigen om enkele van de meer effectieve leiderschapstrekken over te nemen die we vaker bij vrouwen aantreffen.

Natuurlijk geloof ik niet dat het ene geslacht beter is dan het andere. Het is echter uiterst belangrijk om een omgeving te creëren en mogelijk te maken waarin ieder individu - ongeacht het geslacht - zichzelf kan zijn en zijn ervaringen en standpunten kan delen. Op die manier kunnen verschillende manieren om uitdagingen aan te gaan worden waargenomen en kansen worden gecreëerd. 

* Bron: The Guardian.  

**Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

 

Hilke Zijlstra, Senior Marketing Communications Manager

Hilke werkt sinds 2015 bij Trimble en is daarmee een van onze langst werkende teamleden. Ze begon in technische functies voordat ze Senior Growth Marketing Manager EMEA werd. 

Heb je in je carrière te maken gehad met barrières omdat je een vrouw bent? Zo ja, hoe heb jij die overwonnen?

Ik zou het geen barrières willen noemen, maar ik heb regelmatig ervaren dat het feit dat ik een vrouw ben, wordt benadrukt in situaties waarin dat er - naar mijn mening - helemaal niet toe doet. 

Ik was dat al gewend van mijn studie werktuigbouwkunde, waar ik altijd de enige vrouw in projectgroepen was. Soms werden er "grappige" opmerkingen gemaakt over het feit dat ik alleen goed genoeg was om koffie te halen. Mijn strategie was om die opmerkingen gewoon te negeren. Ik heb er nooit een punt van gemaakt. 

Op mijn werk kreeg ik na mijn zwangerschapsverlof ook vragen waarvan ik zeker weet dat mijn man die nooit zou krijgen. Ik zie het niet als een probleem of als een veroordeling, maar als een mogelijkheid om voorlichting te geven aan mensen die blijkbaar niet gewend zijn aan het feit dat het normaal is om het moederschap en een carrière te combineren.

Hoe kunnen we meer vrouwen aanmoedigen om een carrière in bèta/techniek/bouw na te streven?

Dit baart me wel zorgen; niet alleen om meer diversiteit te krijgen, maar ook gewoon omdat we te maken hebben met tekorten en lacunes in vaardigheden binnen onze sector. 

Er wordt vaak gesuggereerd dat meisjes gewoon niet geïnteresseerd zijn in bèta/technische onderwerpen. Als ik mijn dochters met Lego zie spelen, vind ik dat moeilijk te geloven. Ik denk in elk geval dat het goed is om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta/technische onderwerpen. Om ze nieuwsgierig te maken, hun interesse te wekken en ze te laten zien welke verschillende mogelijkheden er zijn in dit carrièregebied. Daarom is het zo belangrijk voor meisjes en vrouwen om rolmodellen te hebben, niet alleen om hen te vertellen wat er mogelijk is, maar om het hen ook echt te laten zien. 

Wat zijn enkele manieren waarop Trimble je ondersteunt in je professionele ontwikkeling als vrouw?

Als vrouw krijg ik bij Trimble dezelfde kansen als mannen. We hebben speciale Employee Resource Networks voor vrouwen die allerlei hulpmiddelen bieden zoals toolkits, mentoring, evenementen, enz. Ook hebben onze CEO en de GM van onze divisie doelen gesteld om het percentage vrouwelijke managers te verhogen. En last but not least: ik heb veel fantastische vrouwelijke collega's die elkaar echt steunen!

 

Kari Nelson, Director Marketing Communications

Kari is onze nieuwste aanwinst in het team, ze werkt pas sinds 2021 bij Trimble, en brengt een heleboel kennis mee over alles wat met marketing en communicatie te maken heeft. 

Wat is het belangrijkste advies dat je ooit hebt gekregen?

"Leiders worden nooit moe zichzelf te herhalen."

Communicatie en afstemming zijn cruciaal voor zakelijk en programmasucces. Het kost tijd (soms jaren) om momentum te krijgen. Maak het mensen gemakkelijk om u te volgen door altijd duidelijk, overtuigend, concreet en volledig te zijn.

Hoe slaag jij in een door mannen gedomineerde omgeving?

Word en blijf zelfverzekerd door te luisteren.

Ik heb in de eerste plaats vertrouwen in mezelf, mijn kennis en mijn aanpak. Dit doe ik door onderzoek te doen, 1-op-1 met anderen in contact te komen en open te staan voor feedback.

Daarna straal ik vertrouwen uit, omdat ik weet dat ik waarschijnlijk meer aan een bepaald programma heb gedaan dan iemand anders. Nogmaals, ik stel vragen, vraag om feedback, en stel anderen in staat om bij te dragen. Mijn houding is dat zij helpen een zakelijk probleem op te lossen en mij niet persoonlijk aanvallen.

Waarom denk jij dat diversiteit op de werkvloer zo belangrijk is?

Diversiteit helpt een team, een bedrijfseenheid en een organisatie om sneller te luisteren, te begrijpen en zich aan te passen, omdat er meer gevarieerde ervaringen en perspectieven op tafel komen.

Tijdens mijn MBA-programma, met meer dan 30% internationale studenten, heb ik bijvoorbeeld uit eerste hand de impact van een natuurramp in Japan en een opening naar het kapitalisme in China leren kennen. Van mensen, niet alleen van nieuwsberichten. Het laat de situatie tot leven komen en bevordert empathie.

 

Karolina Rogoza, Global Content Marketing Manager

Karolina kwam in 2017 bij Trimble en leidt met succes het wereldwijde Content Marketing Team.

Waarom vind je het belangrijk om Vrouwendag te vieren?

Ik denk dat het belangrijk is om een dag te hebben om de politieke, culturele, sociale en economische verwezenlijkingen van vrouwen doorheen de geschiedenis te herdenken. Een dag om te vieren waar vrouwelijkheid voor staat en hoe het onze samenleving beïnvloedt. Het vieren van deze dag betekent voor mij persoonlijk dat ik de vrouwen in mijn leven die mij gevormd hebben, wil gedenken. 

Precies zes jaar geleden, op 8 maart 2016, overleed mijn grootmoeder, een sterke vrouw en mijn rolmodel. Haar strijd was er een die vergelijkbaar was met zovele gevechten die vrouwen moesten leveren en vandaag de dag nog steeds leveren. Laten we deze dag gebruiken om te gedenken, te rouwen en samen te vieren, zowel met mannen als met vrouwen. 

Waarom vind je diversiteit op de werkvloer zo belangrijk?

Diversiteit is een cruciaal aspect van ons leven. Zonder diversiteit zouden we niet in staat zijn onze gedachten en perspectieven te veranderen, tolerant, respectvol en begripvol te zijn ten opzichte van verschillende sociale en etnische achtergronden, geslachten, enz. 

"Mensen zijn bang voor wat ze niet begrijpen". Om elkaar te begrijpen, moeten we van elkaar leren. Om van elkaar te leren, moeten we met elkaar omgaan. Een voordeel van een diverse werkplek is dat het veel verschillende denkwijzen en perspectieven samenbrengt. Dit zorgt natuurlijk voor uitdagingen, maar ondersteunt ook effectief de persoonlijke en professionele groei. 

Wat zijn de manieren waarop Trimble je ondersteunt in je professionele ontwikkeling als vrouw?

Trimble is actief in eerder door mannen gedomineerde sectoren zoals de bouw en transport, maar toch voel ik me zeer gesteund in mijn carrièregroei. Onze CEO Rob Painter begrijpt niet alleen het belang van diversiteit op de werkvloer, maar heeft er ook een belangrijke doelstelling van gemaakt om vrouwen in leidinggevende functies binnen het bedrijf te ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat dit deuren zal openen voor jonge vrouwen om in de voetsporen te treden van andere vrouwelijke leiders, vooral in door mannen gedomineerde sectoren.

 

Over de auteur

Elisabeth-Anne Toder is a content MarCom specialist for EMEA at Trimble where her main focus is to provide MEP engineers with the right information for their BIM workflow optimisation. Additionally, Elisabeth is responsible for our social media channels.

Profile Photo of Elisabeth Toder