Skip to main content

In 4 fases klaar voor prefab

Vaak wordt er beweerd dat prefab tijd scheelt in de bouw, maar dat het juist extra tijd kost in de voorbereiding. Tegenwoordig hebben installateurs echter de juiste tools in handen om steeds efficiënter prefab sets te creëren.

In 4 fases klaar voor prefabInstallateurs kunnen nu prefab sets naar wens coderen en profiteren van het feit dat steeds meer handelingen geautomatiseerd worden, zoals het genereren van prefab sheets en het plaatsen van tags. 

 

Workflow 

Wanneer er in een BIM-project gekozen wordt om prefab al vroeg in het bouwproces te betrekken, verandert de workflow. Het is hierbij van belang dat er in de eerste fase van het ontwerpproces al een keuze wordt gemaakt voor het merk leidingen. Daarna modelleert de installateur snel systemen die meteen de juiste informatie bevatten.

 

Fase 1: fabrikant specifieke content downloaden

Zodra duidelijk is met welke fabrikant er gewerkt gaat worden, downloadt de installateur de benodigde content, bijvoorbeeld via MEPcontent.eu. Door een goede BIM-bibliotheek te gebruiken, is hij ervan verzekerd dat de content altijd is gecontroleerd door de fabrikant en dat het alle up-to-date informatie bevat die nodig is voor het (bestel)proces, zoals artikelnummers en prijzen.

 

Fase 2: systemen modelleren

Vervolgens tekent hij snel systemen met daarin content van de fabrikant, onder andere dankzij Autorouting-oplossingen. Hiermee tekent hij direct systemen waarbij de eigenschappen van specifieke componenten zich aanpassen aan de gekozen afmetingen. Als de diameter in een model aan wordt gepast, verandert het artikelnummer automatisch mee. Zo heeft de installateur dus snel de correcte input om vervolgens prefab sets te maken.

 

Fase 3: prefab sets coderen en visualiseren

Met behulp van een codeertool kent hij codes toe aan de prefab sets. In de praktijk blijkt dat ieder bedrijf, project of zelfs iedere gebruiker een eigen codeerstijl heeft. Daarom maakt de huidige software het mogelijk om niet alleen standaard codering te gebruiken, maar ook om het coderen zelf in te stellen. Men kan zelfs in een deel van de standaard code een eigen code opnemen, om zo per bouwnummer of bouwdeel te coderen. De standaard code van de prefab set loopt dan automatisch door, terwijl het eigen codedeel naar wens gewijzigd kan worden, bijvoorbeeld per woning. Tijdens het coderen kan de installateur sets visualiseren aan de hand van vooraf gedefinieerde View Templates, om te zien welke onderdelen een code hebben gekregen en welke niet.

 

Fase 4: sheets aanmaken

Met de fabrikant specifieke data kunnen er vanuit de software snel prefab sheets aangemaakt worden, waarop automatisch de juiste tags geplaatst worden. Een installateur kan in Stabicad bijvoorbeeld meerdere prefab sheets en materiaallijsten in één keer aanmaken. Ook kan hij eenvoudig de sheets naar wens aanpassen; bijvoorbeeld door meerdere prefab sets op een sheet plaatsen en een eigen lay-out te kiezen.

 

Klaar voor prefabricage

Softwareapplicaties om snel met prefab aan de slag te gaan, zijn dus volop in ontwikkeling. Zo  heeft Stabiplan een softwaremodule ontwikkeld specifiek voor prefab fabrieken. Deze module maakt het mogelijk om ook afmetingen op de sheets te vermelden van rechte en/of buigbare leidingen inclusief lasverliezen, extra lengte en eindoperaties.

Zo wordt de informatie die vanuit het model aangeleverd kan worden voor de fabrieken steeds beter, en de drempel om vroeg met prefab te beginnen steeds lager. Waar wacht u nog op?