Skip to main content

Een optimale workflow dankzij BIM

Projecten in fasen uitwerken is niets nieuws in de installatietechniek; na de initiatiefase komt het structuurontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uiteindelijk het uitvoeringsontwerp. Deze werkwijze is gebaseerd op principes als “van grof naar fijn”, “eerst denken, dan doen” en het “sturen op proces en resultaat”, waarbij gelet wordt op de belangrijkste beheersfactoren: tijd, geld en kwaliteit. Maar hoe wordt zo’n workflow nu optimaal toegepast in een BIM-project?

 

DBMO

In BIM-projecten wordt steeds meer gewerkt met de DBMO contractvorm: Design, Build, Maintain & Operate. Dit wil zeggen dat de aannemende partij naast het ontwerp en de realisatie, ook voor een bepaalde periode verantwoordelijk is voor het onderhoud van het opgeleverde werk. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de gebruikte BIM-modellen. Deze modellen bevatten content die verrijkt is met veel specifieke data. Denk hierbij aan de technische documentatie die gekoppeld is aan een toestel of appendage. Door de informatie in het model af te stemmen op de projectfase, kan een erg specifiek eindresultaat worden opgeleverd, terwijl er gebruik gemaakt is van alle informatie die vanaf de (generieke) beginfase aanwezig is.

 

Design

In de designfase wordt gewerkt van generiek (2D of generiek 3D) naar specifiek (Specifiek 3D) tot detail (3D met gedetailleerde content). Neem bijvoorbeeld de designfasen bij het ontwerpen van een werktuigbouwkundige installatie. In de generieke fase wordt de installatie ontworpen en wordt hier een Piping & Instrumentation Diagram (P&ID) van gemaakt. Vervolgens wordt aan de hand van het P&ID de installatie specifiek uitgewerkt in een 3D-model en er wordt op het schema gekeken welke appendages en leidingwerk geplaats moeten worden. De appendages en het leidingwerk kunnen vervolgens nog verder worden verrijkt met data of (waar noodzakelijk) met content met een hoger grafisch detailniveau. Deze fase noemen we de detaillering.

Aan het begin van de designfase wordt dus gewerkt met generieke content die bruikbaar is als structuurontwerp en eventueel kan dienen als ruimtebeslag. In de loop van het project zullen steeds meer technische details duidelijk worden en kan het model naar een hoger niveau worden getild: een specifiek 3D-model. Het model is in deze fase bruikbaar voor bijvoorbeeld een nauwkeurigere kostenraming en een clash detectie, zodat de hoofdindeling van het gebouw kan worden vastgelegd. Als laatste wordt van het specifieke model een detail model (DO fase) gemaakt door het te verrijken met bijvoorbeeld fabrikant specifieke data, rekenparameters en onderhoudsgegevens.

 

Build

Voor het realiseren van het project is het essentieel om in de bouwfase te beschikken over de juiste informatie die in de designfase is voorbereid. Hierbij kan worden gedacht aan prefabricage tekeningen. Een goed opgezet 3D-model is de ideale bron om gedetailleerde werktekeningen uit te halen. Ook kan worden gedacht aan nieuwe manieren om de data uit het 3D-model beschikbaar te krijgen op de werkplaats zoals het gebruik van tablets of laser workstations voor het bepalen van posities (denk aan beugels).

 

Maintain & Operate

Doordat in de designfase is geïnvesteerd in een informatierijk 3D-model, kan in de beheer en onderhoudsfase hiervan worden geprofiteerd. Zo kan het model bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opstellen van een meerjarige onderhoudsplanning (MJOP). Daarnaast kunnen onderdelen die onderhoud behoeven eenvoudig worden gelokaliseerd. Ook kunnen eventuele wijzigingen aan de installaties worden gesimuleerd en berekend in het 3D-model voordat deze worden toegepast.

 

De juiste informatie in de juiste fase

Door een BIM-model generiek op te zetten en deze gaandeweg te verrijken, kan er dus in elke projectfase optimaal gebruik gemaakt worden van de informatie die op dat moment nodig is. Zo ontstaat een efficiënte workflow met als resultaat: projecten van hoge kwaliteit, die nog beter gestuurd kunnen worden op geld en tijd. En waarbij zelfs tijdens en na bouw van de informatie uit het model wordt geprofiteerd.