Skip to main content

Deze twee technologieën zijn de toekomst van de installatiebranche

De installatiebranche is in ontwikkeling - potlood en papier zijn verleden tijd. Twee krachten tillen bouwtechnologie naar een geheel nieuw efficiëntieniveau: automatisering en machine learning.

Deze twee technologische trends zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van het ontwerpen en uitzetten van installaties. Automatisering en machine learning helpen ontwerpers hun werk effectiever en efficiënter te doen. Met behulp van intelligente software kunnen ontwerpers en projectteams repetitieve handmatige processen omzeilen, hun expertise concentreren op nieuwe uitdagingen en de algehele efficiëntie en kwaliteit van het project verbeteren.

 

Automatisering

Kortom: automatisering maakt bouwprocessen intuïtiever. Intelligente software, ondersteund door kunstmatige intelligentie (AI), kan informatie uit meerdere bronnen halen, inefficiënties aan het licht brengen en deze inzichten samenbrengen om bouwprofessionals te helpen hun doelen te bereiken.

CAD en BIM

Bij het ontwerpen van gebouwen wordt automatisering gebruikt voor het maken van algoritmes die de nauwkeurigheid van ontwerpen helpen verbeteren.

MEP disciplines gebruiken op regels gebaseerde software die veelvoorkomende ontwerpprocessen automatiseert. Generative design software houdt rekening met vooraf vastgestelde ontwerpdoelen en -parameters, zoals materiaal en kosten en gebruikt deze informatie om ontwerpopties te ontwikkelen. De software draait permutaties op een ongelooflijke snelheid, zodat ontwerpers dat niet hoeven te doen. Ontwerpers kunnen BIM-modellen met behulp van generative design gemakkelijker en met grotere precisie te detailleren.

Het automatiseren van ontwerpprocessen verlegt de grenzen van BIM. Ondersteund door intuïtieve softwareoplossingen kunnen ontwerpers de kosten verlagen, het rendement verbeteren en, het belangrijkste, succesvolle processen hergebruiken om continue verbetering te vergemakkelijken.

 

Installaties uitzetten en inmeten

Het automatiseren van uitzetwerk bespaart veel tijd door handmatige processen weg te nemen en veelvoorkomende uitzettaken te stroomlijnen. Een geautomatiseerd positioneringssysteem is bijvoorbeeld uitgerust met geavanceerde GPS-technologie die het nivelleren automatiseert en kan uitzetpunten met een druk op de knop vastleggen. Deze apparaten bieden automatische afstand- en hoekmetingen - waardoor de inefficiënties en onnauwkeurigheden die horen bij het meten met een rolmaat effectief worden geëlimineerd.

Automatisering verbetert de kwaliteit van het ontwerp en het uitzetwerk op locatie. Door informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en dit inzicht te delen met de belanghebbenden, kunnen teamleden hun projecttaken efficiënter en nauwkeuriger uitvoeren.

 

Machine Learning

Volgens McKinsey is de bouw als branche trager dan gemiddeld in vergelijking met andere industrieën wat betreft het invoeren van machine learning - maar dit neemt niet weg dat de technologie ook in de installatiebranche impact zal hebben.

Machine learning, een vorm van AI (kunstmatige intelligentie), verwijst naar apparaten die in staat zijn om gegevens te verwerken en zelfstandig te leren. Dit betekent dat machines in staat zijn om onafhankelijk van menselijke invloed verbeteringen door te voeren. In de installatiebranche biedt dit veel potentiële voordelen om het ontwerp en de uitvoering van installatieprojecten te verbeteren:

 

  • Historische gegevens: Machine learning maakt het mogelijk om historische gegevens onafhankelijk van elkaar te archiveren, wat MEP engineers kunnen gebruiken voor toekomstige projecten. Via machine learning kan worden herkend wat in het verleden werkte en wat niet, en kunnen vervolgens suggesties worden gedaan.

  • Internet of Things (IoT): Het Internet of Things creëert een geautomatiseerde feedback-loop tussen de mensen op kantoor en op de bouw. IoT-apparaten zijn voorzien van technologie die hen in staat stelt om via het internet te communiceren. Dit biedt vele toepassingen voor installateurs: automatische statusmeldingen, externe conditierapporten, beheer op afstand, onmiddellijke updates van 3D-modellen, enz.

  • Digital Twins: Digital Twins zijn exacte digitale weergaven van fysieke elementen. Deze modellen worden automatisch bijgewerkt in overeenstemming met de veranderende omstandigheden in de realiteit. Het zijn actuele kopieën die de status van hun tegenhanger, interacties, updates en fysieke eigenschappen en oriëntatie zoals vorm, positie, gebaar of beweging weergeven. Digital Twins brengt de echte wereld in lijn met de virtuele wereld en helpt de impact van de omgeving op een gebouwelement aan het licht te brengen.

 

Machine learning tilt het potentieel van kunstmatige intelligentie naar een hoger niveau. De technologie leert zichzelf om de ontwerp doelstellingen zo goed mogelijk te dienen, zodat de effectiviteit ervan na elk project toeneemt. Machine learning elimineert giswerk en verbetert het aanpassingsvermogen van de MEP workflow - van ontwerp tot uitvoering.

Naarmate automatisering en machine learning integrale onderdelen worden van de bouw, zal het belang ervan voor het ontwerp en de uitvoering in de praktijk duidelijk worden. Door de vooruitgang op het gebied van automatisering en machine learning worden modellen beter afgestemd op de behoeften van de installateur en wordt de nauwkeurigheid in de uitvoering verbeterd - wat de efficiëntie, nauwkeurigheid en winstgevendheid van bouwprojecten ten goede komt.

 

Leer meer over de toekomst van MEP design in de CAD-revolutie in de bouw.