Skip to main content

De Keten draait door

Hemubo W-Techniek en Trimble - Integrale samenwerking

“Opdrachtgevers stellen scherpere eisen aan content en data. Bij Hemubo W-techniek geven we met Stabicad for Revit software daar zo goed mogelijk invulling aan.” Anton Zvonaryov implementeert, als BIM Manager bij Hemubo W-Techniek, beschikbare informatie conform onderliggende standaarden om zo het gewenste vervolggebruik te ondersteunen. 

“We stemmen zorgvuldig af met groothandels en leveranciers. De content die wij toepassen is door Trimble in basis al op de juiste manier geproduceerd en voorzien van juiste ETIM-classificaties met GTIN/GLN code. Daarmee sluit de content goed aan op onze vervolgprocessen. Datatechnisch zetten we modellen op met content volgens afspraak. Zonder aanvullingen gaat het model naar de groothandel die de informatie er rechtstreeks uithaalt. Benodigde onderdelen voor montage worden aansluitend volgens planning afgeleverd op de bouw. Met ons aannemersbedrijf zoeken we continu de beste koppeling voor onze gezamenlijke processen, met minimale inspanningen. Het binnenhalen van content voor benodigde basisinformatie gaat daarbij eenvoudig via de mobiele app van Dalux field.“

Met de contentstandaard zelf houdt Hemubo zich amper bezig. Bijna 95% van de geproduceerde content komt van de MEPcontent.com bibliotheek van Trimble en wordt bedrijfsbreed ingezet. “Als wij een product uit die ontbrekende 5% vaker willen gebruiken, dan zoeken we contact met de fabrikant via de groothandel,” aldus Anton. “Als de groothandel of fabrikant nog niet zelf kan schakelen, produceren ze de nieuwe content vervolgens intern of vragen zij om een aanvulling in de MEPcontent bibliotheek.” 

Voordelen specifiek modelleren

“De aanpak in de pre-engineering verschilt enorm”, beschrijft Anton. “Sommige bedrijven modelleren niet-specifiek en plaatsen alleen content met algemene parameters. Maar onze afdeling streeft juist naar 100% specifieke content. Dat is een lange weg om te bewandelen, maar inmiddels zijn partners overtuigd. Anderen opperen dat specifiek-tekenen zinloos is omdat je wellicht halverwege gaat wijzigen, en daarom producteninkoop liever uitstelt. Dat hebben wij integraal met ons bouwkundig aannemersbedrijf ondervangen. In de calculatiefase en preengineering keuren opdrachtgevers via de installatieadviseur al diverse te gebruiken producten goed. Mogelijke aanpassingen veroorzaken in ons model daardoor geen actieve wijzigingen of tijdverlies door wijziging van producten. Diversiteit en interpretatieverschil minimaliseren we hierdoor ook. Het is meteen herkenbaar voor de uitvoering en onze groothandel heeft altijd voldoende producten op voorraad.”

Handigheid en helder

“Het vraagt kennis en handigheid om praktijktechnische informatie bij pre-enginering in modellen te verwerken. Daar zijn we goed in! Wij verwerken alle specifieke componenten in 3D-modellen met behulp van een cloudplatform. Opdrachtgever, adviseurs en uitvoering kijken meteen mee. What you see is what you get. Na het technisch ontwerp ontstaan nauwelijks meer wijzigingen en wordt weinig content gewisseld. Onze werkwijze gaat sneller en vermijdt verwarrende interpretaties.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anton Zvonaryov, BIM Manager bij Hemubo W-Techniek