Skip to main content

De I van BIM: documentatie E-installatie

Goede documentatie is vandaag de dag belangrijker dan ooit, zo ook bij het opleveren van een elektrische installatie.

Een elektrische installatie moet aan diverse eisen voldoen; hij moet veilig, deugdelijk en doelmatig zijn. Installateurs moeten hierbij ook rekening houden met inspectie-, onderhouds- en uitbreidingsmogelijkheden, waarvoor partijen later in het bouwproces de juiste documentatie nodig hebben.

 

Verschillende eisen

Voor verschillende types installaties gelden verschillende eisen voor de documentatie. Zo volstaat voor woonhuizen over het algemeen een eenvoudige groepenverklaring in de vorm van een lijst of tabel. Binnen utiliteit en industrie is dit een ander verhaal. De complexiteit van de installatie vereist een meer gedetailleerd overzicht. Zo schrijft de NEN1010 voor dat voor grotere elektrotechnische installaties niet alleen plattegrondtekeningen aanwezig dienen te zijn, maar ook schematekeningen die de juiste informatie laten zien over de opbouw en inrichting van de installatie. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een grondschema (of blokschema) en een installatieschema.

 

Grondschema en installatieschema

Het grondschema geeft een overzicht van de totale schakel- en verdeelinrichting, zodat de onderlinge samenhang tussen de verdeelkasten duidelijk wordt. Tevens wordt het totaal aangesloten vermogen en de fase-verdeling hierop weergegeven. 

Het installatieschema laat daarentegen een overzicht zien per verdeelinrichting. Deze bevat alle gegevens over de opbouw en inrichting van de installatie; het aangesloten vermogen per groep en per vermogenstype, verwachte belasting van de groepen op basis van gelijktijdigheid, beveiliging (afzekering), kabelgegevens (leidingeigenschappen), fase-verdeling, type aansluitpunten zoals verlichting, onderscheid tussen licht- en krachtgroepen en aardingsvoorzieningen.

 

Up-to-date informatie

Om ervoor te zorgen dat de tekeningen altijd de actuele situatie weergeven, moeten deze bijgewerkt worden wanneer de installatie wordt aangepast. Engineers kunnen hiervoor op een eenvoudige manier schematekeningen genereren en actualiseren in Stabicad for Revit. Hierbij worden de gegevens vanuit de plattegrondtekeningen uitgelezen en vervolgens kan het schema verder verrijkt worden met extra benodigde gegevens. Zo kunnen engineers de andere partijen snel en eenvoudig voorzien van de actuele informatie die ze nodig hebben.

 

De I van BIM

Goede documentatie is tenslotte niet alleen een must-have voor de installateur, ook sluit het goed aan bij de BIM werkwijze. Door de benodigde informatie vroeg in het bouwproces vast te stellen, profiteren uiteindelijk alle partijen van de informatie uit het model. Zo ontstaat er een productieve BIM-workflow – van ontwerp tot onderhoud.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op.