De BIM-praktijk bij Cordeel en Imtech: dezelfde filosofie, andere aanpak

March 8, 2021

Cordeel en Imtech zijn dan wel familie van elkaar – Imtech is een dochteronderneming van Cordeel – toch zijn het twee entiteiten met een eigen focus. Hoewel BIM bij zowel Cordeel als Imtech een belangrijke rol speelt, hanteren beide organisaties een andere aanpak. BIM in een installatiebedrijf is immers iets heel anders dan BIM in een algemeen aannemersbedrijf. Toch maken ze beiden gebruik van Stabiplan-oplossingen, respectievelijk Stabicad en Trimble Connect. 


Tiene Torfs, BIM Manager bij de Cordeel Group hoef je niet meer te overtuigen van de meerwaarde van BIM. Het is de taak van Torfs om niet enkel binnen de Imtech-familie, maar ook voor de gehele Cordeel Group, een uniform BIM-verhaal uit te rollen. Cordeel Group wil koploper zijn inzake BIM in België en zich profileren als een innovatief bedrijf waarbij het doel van BIM is meer efficiëntie brengen in alle processen. “Het ultieme einddoel – minder faalkosten en een betere uitvoering – loont de moeite”, aldus Torfs.

Open of gesloten?
Cordeel en Imtech kennen, vanwege hun uiteenlopende focus, een duidelijk verschillend BIM-gebruik. Torfs: “Omdat Cordeel met veel verschillende onderaannemers werkt, is een open BIM-omgeving sowieso een must. Imtech daarentegen werkt in een omgeving die meer gesloten is, wat een strakkere BIM-werking toelaat. Bovendien sluiten wij, met het luik technieken, doorgaans pas als laatste aan bij een project. Dat betekent dat we veelal moeten volgen. Het is moeilijk om hier nog mee BIM-lijnen uit te zetten. In een project dat via bouwteam werkt, ligt dat anders.” 

De modellen van een installatietechnisch bedrijf hebben andere doeleinden dan die van een onderneming die als algemene aannemer werkt. “Het zijn twee verschillende werelden”, zegt Torfs. “Een installatiebedrijf maakt modellen om plannen en informatie te genereren waar in een later stadium allerhande BIM toepassingen uit kunnen voortvloeien. Zo zijn standaardisatie en prefab twee items waar we in de toekomst sterk op willen inzetten. De modellen bij een algemene aannemer zijn veel meer uitvoeringsgericht en bevatten daarom meer details. De focus ligt bij beide bedrijven op een vlotte uitwisseling van modellen tijdens de uitvoering.” 


Stabicad en Trimble Connect
Aangezien beide ondernemingen op een andere manier aan BIM doen, komen er ook andere tools en programma’s bij kijken. Toch werken zowel Imtech als Cordeel samen met Stabiplan. Imtech werkt al sinds een jaar of zeven met Stabicad, als plug-in voor zowel AutoCAD (2D) als Revit (3D). “Stabicad maakt het voor ons mogelijk om technische installaties gemakkelijker uit te werken, met dank aan allerhande tools, objecten, bibliotheken en automatische berekeningsmodules”, zegt Torfs. “Stabicad is voor ons het meest uitgebreide pakket op de markt voor het installatietechnische gebeuren.”

Cordeel maakt gebruik van Trimble Connect, een samenwerkingsplatform voor BIM-projecten dat gebruikt kan worden vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Het platform is sterk gefocust op de werf en uitvoering, en sluit daarom goed aan bij de werking van het bedrijf. Trimble Connect is voor Cordeel het basisplatform voor communicatie en afstemming in alle BIM-projecten, en dit gedurende het gehele traject: vanaf de ontwerp- en engineeringsfase tot en met de uitvoering. Trimble Connect laat aan Cordeel toe om een project zorgvuldig te managen. Het platform is ook van essentieel belang voor de communicatie met de andere partijen in het project.

Bovendien evolueert de technologie achter Trimble Connect met rasse schreden, waardoor het aantal functionaliteiten snel toeneemt. Dat stelt men bij de Cordeel Group op prijs. Torfs: “Dankzij verschillende extensietools kan je nu veel meer binnen Trimble Connect doen, daar waar je vroeger een beroep moest doen op andere software-oplossingen. En ondanks de vele mogelijkheden blijft het programma eenvoudig en toegankelijk opgebouwd. Bovendien staan er nog heel wat interessante verbeteringen op stapel. Het zijn spannende tijden voor wie actief is in de BIM-wereld.”


Mentaliteitswijziging
In het Belgische BIM-proces proces zijn nog heel wat verbeteringen mogelijk. Tiene Torfs: “Zeker op vlak van technieken is het vaak zo dat het studiebureau een heel plan uitwerkt, maar dat de aannemer in een latere fase opnieuw vanaf nul begint. In een ideale wereld richt het studiebureau technieken zich vooral op het vastleggen van prestatiedoelen, en komt het gedeelte voorbereiding veel meer bij ons te liggen. Dat levert enorme winsten op in de uitvoering.” 

Torfs gelooft dan ook rotsvast in het concept ‘bouwteam’.

“Zo kan de juiste kennis te gepasten tijde worden ingezet. Dat vergt echter een mentaliteitswijziging van alle partijen: van de hoofdaannemer over de architect tot het studiebureau”, aldus Torfs. “We proberen project per project, aan die kar te trekken.”

Werken in een bouwteam heeft dan ook een ingrijpende impact op de samenwerking, want heel wat conventies moeten ervoor op de schop. “Een strikte planning, het tijdig aanleveren van alle informatie, in een vroeger stadium beslissingen nemen,…: het zijn allemaal zaken die vroeger niet aan de orde waren. We zijn er nog niet, maar je voelt dat de mentaliteitswijziging stilaan op gang komt”, besluit Torfs.”

Bron: https://www.installatieenbouw.be/artikel/de-bim-praktijk-bij-cordeel-en-imtech-dezelfde-filosofie-andere-aanpak/

 

 

Vorig artikel
Structuur in het BIM proces
Structuur in het BIM proces

Standaarden maken het mogelijk om op alle mogelijke terreinen succesvol samen te werken. Het BIM-proces bli...

Volgend artikel
‘Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden’
‘Stabicad for Revit onderscheidt zich niet alleen in gebruiksvriendelijkheid, maar ook in mogelijkheden’

BOS Installatiewerken is een familiebedrijf, gespecialiseerd in het ontwerp, de aanleg, de renovatie en het...