Skip to main content

Zo wordt BIM in Frankrijk ingevoerd [Interview]

De manier waarop we bouwprojecten realiseren, reguleren, standaardiseren en organiseren, verschilt sterk van land tot land. Er is echter één trend die overal in de bouw zichtbaar is: de versnelde adoptie van BIM. 

Eerder namen we de BIM-ontwikkelingen in Nederland onder de loep. Nu is het tijd om in te zoomen op een van 's werelds toonaangevende bouwindustrieën: Frankrijk. Marc de Fleury, sales director van Trimble MEP in Frankrijk, geeft inzicht in de snel digitaliserende industrie van het land.  
 

Kunt u de BIM-ontwikkelingen in de Franse bouwsector beschrijven? 

Het begon allemaal 5 jaar geleden toen veel bedrijven met BIM begonnen. Het afgelopen jaar hebben we een grote versnelling gezien in de adoptie van BIM over de disciplines heen. Architecten, ontwerpbureaus, installateurs en fabrikanten worden allemaal onderdeel van de BIM-keten. Bovendien hebben de "grote drie" in de Franse bouw, Vinci, Bouygues en Eiffage, de lat hoog gelegd en eisen ze dat hun partners ook met BIM samenwerken. Deze bedrijven hebben een grote rol gespeeld in de versnelde BIM-adoptie in Frankrijk. 
 

Wat is de aanpak van de Franse regering ten aanzien van BIM? 

In Frankrijk is de adoptie van BIM niet verplicht. Er bestaat geen wet- of regelgeving voor BIM. Het wordt wél sterk aangemoedigd door de overheid, vooral voor grote overheidsprojecten. Zo werd in 2017 werd een BIM-stappenplan voor standaardisatie gepubliceerd om in Europa een leidende positie in te nemen wat betreft het digitaliseren van processen in de bouw. Met dit document erkent de overheid de behoefte aan standaardisatie, wat een belangrijk aspect is als het gaat om samenwerking in BIM-processen. Daarnaast werd eind 2018 werd het Plan BIM 2022 gelanceerd om bouwbedrijven te motiveren om BIM in hun dagelijkse werkzaamheden te introduceren.

 
Wat zijn de voordelen van BIM voor Franse installateurs?

Voor grote bedrijven is BIM simpelweg noodzakelijk om mee te kunnen doen aan grote projecten, om hun projecten efficiënt te organiseren en de kosten te minimaliseren. Interessant is dat Building Information Modeling ook bij kleine bedrijven veel belangstelling heeft gewonnen. Kleinere bedrijven zijn bereid om de BIM-filosofie en het BIM-proces over te nemen om hun aandeel in de markt te vergroten. Voor hen is BIM een manier om deel te nemen aan interessante en grote projecten en hun efficiëntie te verhogen. Deze bedrijven hebben vandaag de dag bijna té veel werk, wat betekent dat werknemers moeten worden aangenomen en opgeleid om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken in het BIM-proces.  

 

 

BIM-project voor de Universiteit van Parijs door M.S.E. Ingenierie

 

Welke uitdagingen zijn er voor BIM in Frankrijk?

De belangrijkste uitdaging is dat, aangezien BIM niet verplicht is, niet iedereen met BIM werkt. Aangezien grote bouwbedrijven van hun partners eisen om met BIM te werken, moeten samenwerkende partijen óf BIM invoeren, óf een andere manier van werken vinden. 

De andere uitdaging is dat, omdat de meeste bouwbedrijven rond dezelfde tijd met BIM zijn begonnen, de invoering van BIM vanaf het begin niet centraal georganiseerd is. Iedereen gebruikt verschillende software en bestandsformaten. De uitdaging nu is om de beste manier te vinden waarop architecten tijdens de verschillende bouwfasen gegevens kunnen uitwisselen met ontwerpbureaus. Zo moet ook in de uitvoeringsfase informatie worden uitgewisseld met installateurs, fabrikanten en onderhoudsbedrijven. Dit betekent dat bouwbedrijven een manier moeten vinden om effectief samen te werken in de verschillende projectfasen. 

 

Hoe kunnen installateurs deze uitdagingen het hoofd bieden?

Om BIM efficiënt te gebruiken in alle projectfasen en met verschillende disciplines, moeten installatiebedrijven op zoek gaan naar workflow-oplossingen voor de volledige levenscyclus van een gebouw. Dit kunnen tools zijn die verschillende software oplossingen samenbrengen, zoals Trimble Connect, het gebruik van VDC-diensten en technologieën die het model van het kantoor naar de bouw te brengen en de gegevens terug te brengen van de bouwplaats naar het kantoor. Door gebruik te maken van dezelfde ‘constructible’ content gedurende de gehele levenscyclus, kunnen bedrijven succesvol samenwerken met BIM.

 

Zijn er misvattingen over BIM? 

Het kan lastig zijn om BIM volledig te begrijpen. De misvatting bestaat dat BIM alleen over 3D-modellen gaat. Natuurlijk zijn 3D-modellen erg nuttig om bijvoorbeeld naar een project te kijken en te zien of er botsingen (clashes) zijn. Maar ik zou zeggen dat het belangrijkste aspect van BIM de technische gegevens zijn (de "I" van BIM = Informatie) die de objecten en een project bevatten. Met deze gegevens kun je je model naar de werkelijkheid vertalen en problemen tijdens de ‘echte' bouw vermijden. 

Een andere misvatting bestaat rond point clouds. Soms wordt gedacht dat er, na het scannen van een ruimte, met een druk op de knop een 3D-model kan worden gegenereerd. Hoewel er tools en workflows beschikbaar zijn die het proces zo eenvoudig mogelijk maken, moet iemand nog steeds de gegevens registreren en modelleren. BIM is een manier van werken, maar het werk moet nog wel gedaan worden. Technologie vervangt het werk van mensen niet volledig - en dat is maar goed ook. 

 

Meer informatie over 3D-laserscannen in het BIM-proces? Download dan de gratis gids "Scan to BIM: Best Practices".

 

Welke BIM-trends ziet u nu ontstaan? 

Een van de trends die op dit moment in Frankrijk opduiken is het gebruik van Total Stations. Deze robotische hulpmiddelen helpen installateurs om hun BIM-projecten van het kantoor naar de bouwplaats te brengen. Total Stations winnen aan populariteit omdat ze installateurs in staat stellen om sneller en met minder fouten systemen te installeren. Een ander groot voordeel is dat ze compatibel zijn met verschillende softwaretoepassingen, zodat zowel constructeurs als installateurs ze kunnen gebruiken voor hun uitzet- en inmeetwerk. 

Een andere grote trend is de toenemende belangstelling van Franse fabrikanten in BIM. Steeds vaker zien Franse fabrikanten BIM-content niet alleen als 3D-objecten, maar zien ze ook de waarde van het verrijken van hun content met de juiste technische informatie. Op deze manier kan hun content in een vroeg stadium worden geïntegreerd in BIM-projecten en kunnen hun producten later worden geïnstalleerd en onderhouden. 

 

Wat kunnen anderen leren van Franse installatiebedrijven als het gaat om BIM?

Dat het invoeren van een BIM-proces een strategische stap kan zijn om niet alleen efficiënter te worden, maar ook om het marktaandeel te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het ontwerpbureau MSE - Monsieur Thierry Sac-Epée, een van de pioniers in Frankrijk op het gebied van BIM. Hij realiseerde zich al heel vroeg dat het invoeren van een BIM-proces zijn workflow aanzienlijk efficiënter zou maken wat tot een hoger investeringsrendement (ROI) zou leiden. Recentelijk heeft hij ook geïnvesteerd in een 3D-laserscanner voor het creëren van point clouds in zijn projecten. Door in te zetten op BIM, kon hij concurrerend blijven ten opzichte van de andere grote spelers in de markt. 

 

Nog een laatste tip om met BIM te beginnen? 

Zoek een partner die u ondersteunt bij de implementatie van de verschillende stappen van het BIM-proces. Als het op BIM aankomt, is er geen "one size fits all"-oplossing, dus werk samen met experts uit de bouw die u persoonlijk advies kunnen geven en een breed scala aan oplossingen bieden die aan uw behoeften kunnen worden aangepast.  

 

Bent u begonnen met BIM of gaat u er binnenkort mee aan de slag? Download dan het gratis BIM-begrippenboek en ontdek de belangrijkste termen rondom Building Information Modeling.

Over de auteur

Anne-Mieke Dekker is content specialist bij Stabiplan B.V., een Trimble-bedrijf dat BIM-oplossingen biedt voor de installatiebranche. Haar doel is om MEP engineers te voorzien van de juiste informatie om hun BIM-workflow te optimaliseren en uiteindelijk betere gebouwinstallaties te realiseren.