Skip to main content

5 redenen waarom BIM niet meer genoeg is

Het valt niet te ontkennen dat de introductie van Building Information Modeling (BIM), en de informatierijke 3D-modellen die hiermee samengaan, het werk in de bouw hebben veranderd. Met de stap van 2D-tekeningen naar gedetailleerde, hoog-visuele digitale representaties in 3D, kunnen bouwprofessionals in elke fase van een project het gebouw beter visualiseren, het ontwerp en de uitvoering beter coördineren en projecten sneller en efficiënter afronden.

Maar niets in de bouw - en vooral in de bouwtechnologie - staat stil. De functionaliteiten in BIM-software en de vaardigheden van de BIM-professionals zijn drastisch verbeterd. Het is geen verrassing dat de optimale workflow er vandaag anders uitziet dan vijf jaar geleden. Bedrijven die hun concurrentiepositie willen behouden, hebben gemerkt dat BIM alleen niet meer voldoende is.

Nu de branche onder druk staat, is de behoefte aan vooruitgang en innovatie duidelijk merkbaar. Helaas lijken de relatief geringe winstmarges en de sterke concurrentie investeringen in nieuwe technologie in de weg te staan. De veiligste (en de makkelijkste) optie lijkt het blijven vasthouden aan de status-quo.

Dit is echter een riskante aanpak.

Hieronder gaan we kort in op vijf redenen waarom BIM alleen niet langer voldoende is voor de moderne installateur. Maar voordat we dit doen, laten we u kennis meten de manier waarop installateurs een stap verder kunnen gaan dan BIM: het Constructible Proces.

Het Constructible Proces

Met het Constructible Proces gaan installateurs verder dan ‘standaard’ BIM, worden hun workflows verenigd, en kan er effectief worden gecoördineerd tussen alle andere projectfasen.

De kern van het Trimble Constructible Proces wordt gevormd door drie sleutelbegrippen:

1. Alle fasen en disciplines zijn onderling CONNECTED (verbonden)

2. Modellen en workflows zijn CONTENT-ENABLED (content-gebaseerd)

3. CONSTRUCTIBLE (maakbare) MODELLEN leiden tot slimmere workflows

Het Constructible Proces is een bewezen proces waarbij bouwprofessionals in elke fase van een project de winstgevendheid verbeteren, de kwaliteit, snelheid en efficiëntie verhogen en samenwerken aan een beter eindproduct voor alle partijen.

Het Constructible Proces is een krachtig hulpmiddel voor met name installateurs. Hier zijn vijf redenen voor - uitgelegd aan de hand van de standaard MEP workflow.

 

Hoe Het Constructible Proces de BIM workflow verbetert

Voor standaard BIM-processen geldt vaak de volgende basis workflow:

  1. 2D-tekeningen van architecten en constructeurs worden omgezet naar 3D-modellen.

  2. 3D-tekeningen worden gebruikt voor clash-identificatie, visualisatie en samenwerking binnen het bedrijf of soms tussen de projectfasen.

  3. 2D-tekeningen worden opnieuw gegenereerd om te voldoen aan de contractuele documentatievereisten en/of om de prefabricage, installatie of communicatie met andere partners te vergemakkelijken.

In plaats van te beginnen met 2D-bouwkundige ontwerptekeningen, die handmatig om te zetten naar 3D-modellen met behulp van software zoals Autodesk Revit of SketchUp, en vervolgens weer 2D-tekeningen en schema's te produceren voor fabrikanten, monteurs en andere partijen, worden in het Constructible Proces dezelfde informatierijke, maakbare modellen gebruikt gedurende het gehele bouwproject.

Als gevolg hiervan kunnen installateurs profiteren van de clash identificatie, visualisatie en informatie in deze modellen, terwijl de potentiële problemen in handmatige processen worden vermeden. Daarnaast kan de informatie in het model één keer worden bijgewerkt, zodat de nieuwe versie direct beschikbaar is voor alle partijen in real-time. 

Door volledig gebruik te maken van de beschikbare technologie en écht samen te werken, kunnen installateurs de grenzen van BIM doorbreken.  

Download uw gratis handleiding voor installateurs voor een succesvolle Constructible workflow

 

5 redenen waarom BIM niet langer genoeg is...

 

#1. BIM garandeert niet dat ontwerpen maakbaar zijn.

Als architecten 3D-modellen maken om hun ontwerpen te communiceren, kunnen deze modellen niet direct naar de realiteit worden vertaald. Ze kunnen hier echter wel als basis voor worden gebruikt, om zo constructeurs en MEP engineers de tijd en moeite te besparen die het kost om hun ontwerpen om te zetten naar bruikbare modellen.

De hoeveelheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de informatie die 3D-modellen leveren is wisselend. De term die hiervoor wordt gebruikt is het ontwikkelingsniveau (LOD). Dit getal geeft aan in welke mate een element een gebruiker betrouwbaar informeert over de geometrie en andere informatie. LOD-niveaus zijn afgestemd op de bouw en beschrijven de soorten informatie die een model kan bevatten:

  • LOD 200 - Op dit niveau worden geometrische basisafmetingen meegeleverd en wordt de belangrijkste apparatuur weergegeven met generieke plaatshouders. Dit niveau moet niet als bouwklaar worden beschouwd, maar als een algemene schets.
  • LOD 300 - Op dit niveau zijn de componenten gemodelleerd met hun specifieke hoeveelheid, grootte, vorm, locatie en oriëntatie. Dit niveau wordt voldoende geacht voor sommige fabricage- en de meeste installatiewerkzaamheden.
  • LOD 400 - Modellen op dit niveau zullen detail-, fabricage-, montage- en installatie-informatie bevatten.
  • LOD 500 - Dit is het hoogst mogelijke LOD, omdat het model in de praktijk als “as-built” is geverifieerd.

Als de architect en de constructeur een 3D-model met componenten op een voldoende LOD hebben geleverd (en dus betrouwbaar genoeg zijn), kunnen calculaties en aanbestedingen sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Met behulp van software-oplossingen kan een offerte vanuit het model gecreëerd worden. Als de opdracht eenmaal binnen is, kan hetzelfde model worden gebruikt om van de calculatie over te gaan naar de start van het project. Dit bespaart kostbare tijd, terwijl de basis van het model wordt uitgebreid met waardevolle gegevens.

Lees hier hoe Megens Installaties slim gebruik maakt van de informatie in het model in de hele workflow - van offerte tot installatie.

 

#2.  BIM alleen coördineert geen modelleerwerk.

MEP engineers zoomen in op het oorspronkelijke ontwerp of model om te zien hoe de werktuigbouwkundige, elektrische en sanitaire systemen van het gebouw ontworpen moeten worden. BIM alleen is echter geen garantie voor de samenwerking tussen de verschillende disciplines die nodig is om binnen de tijd en het budget op te leveren.  

Het gebruik van gezamenlijke, maakbare 3D-modellen in deze fase, maakt het mogelijk om proactief clashes op te sporen, knelpunten te verminderen en sneller samen te werken met de architect, constructeur en zelfs de eigenaar. Door hier gebruik van te maken, kan de MEP engineer veel tijd en geld besparen, zowel tijdens het ontwerp als de uitvoering.

 

#3. BIM alleen optimaliseert niet het (pre)fabricageproces.

Ondanks alle voordelen van BIM in de ontwerpfase, neemt het nut van een BIM-model af naarmate uw project vordert. Zoals in elke bouwfase, hebben fabrikanten projectinformatie nodig die specifiek genoeg is voor hun activiteiten, en ‘standaard’ BIM biedt deze mogelijkheid eenvoudigweg niet.

Het antwoord: informatierijke (content-enabled) modellen.   

Door een model met betrouwbare, begrijpelijke en accurate content door te geven naar de werkplaats, geven modelleurs en projectmanagers ook alle voordelen van die gegevens door, inclusief een groter vertrouwen in de verstrekte afmetingen en instructies. Het fabricageproces kan nog verder verbeterd worden door gegevens uit de 3D-modellen te gebruiken voor het aansturen van het prefabriceren van MEP elementen in een schone werkplaats. Zo wordt de efficiëntie op de werkplaats geoptimaliseerd.

 

#4. BIM alleen zorgt niet voor een snelle en efficiënte installatie.

Vaak ontbreekt een standaard BIM-model aan gedetailleerde informatie over de werkelijke installatie. Onderaannemers op locatie houden zich niet zozeer bezig met ontwerpbestanden - ze hebben behoefte aan bruikbare informatie over hoe onderdelen moeten worden gemonteerd of hoe componenten met elkaar samenhangen.

De uitvoeringsfase wordt op vrijwel dezelfde manier verbeterd als de (pre)fabricage met behulp van maakbare modellen. Door gebruik te maken van de juiste technologie heeft iedereen op de bouwplaats toegang tot dezelfde informatie. Samenwerking kan in real time plaatsvinden, zodat budgetten en planningen beter worden gestroomlijnd. Hierdoor wordt elk aspect van het bouwproces efficiënter en winstgevender.

Lees hier hoe met BIM to Field het model naar de uitvoering vertaald kan worden.


 

#5. BIM alleen maakt geen onderhoud op de lange termijn mogelijk.

Maar al te vaak raakt het BIM-model na afloop van een project achterhaald. De belangrijke bouwinformatie gaat verloren zodra het gebouw operationeel is. In de meeste projecten is niet duidelijk hoe waardevol inhoudelijke modellen kunnen zijn voor het lopende onderhoud.

Ook na voltooiing van het project biedt het Constructible Proces eigenaars en beheerders van gebouwen diverse voordelen. Zij kunnen de as-built modellen gebruiken als betrouwbaar referentiemateriaal voor lopend onderhoud, het optimaliseren van energieverbruik en ruimtegebruik en toekomstige verbouwings- of aanpassingsprojecten. De mogelijkheid om as-built modellen door te geven aan een nieuwe eigenaar, kan zelfs de verkoopwaarde van het gebouw vergroten.

 

Klaar om verder te gaan dan BIM?

Het volgen van het Constructible Proces is de sleutel tot een succesvolle BIM-workflow voor installateurs. Geen enkel ander proces combineert de krachtigste technologie en best practices op dezelfde manier - met een optimale snelheid, efficiëntie en winstgevendheid zonder af te doen aan de kwaliteit.

Klaar om het Constructible Proces verder te verkennen? Download dan nu uw gratis exemplaar van De Sleutel tot een Succesvolle BIM-workflow.