Skip to main content

3 toekomstige uitdagingen in de stedenbouw [video]

Drukke trottoirs, getoeter, haastende mensen en een indrukwekkende skyline op de achtergrond; dit is de realiteit in steeds meer steden over de hele wereld. Grote stedelijke gebieden trekken mensen aan om vele redenen: banen, familie, cultuur of reputatie. Maar naarmate de stedelijke bevolking groeit, nemen ook de uitdagingen die gepaard gaan met overbevolking toe.

Geschat wordt dat iets meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont en dat dit percentage de komende dertig jaar zal oplopen tot 68 procent. 

Steden bieden verschillende mogelijkheden, maar ook uitdagingen: milieuvervuiling, inkomensongelijkheid, persoonlijke isolatie, en meer. Naarmate verstedelijking doorzet, moeten stedenbouwkundige strategieën worden aangepast. Als dit niet gebeurt, zal een groot deel van de bevolking te maken krijgen met de volgende uitdagingen:

 

1. Schaarste 

De wereldbevolking groeide in de 20e eeuw drie keer sneller dan in de hele menselijke geschiedenis - een toename van 1,5 tot 6,1 miljard mensen in slechts 100 jaar tijd. Het bevolkingsverloop vraagt veel van de planeet. We moeten dus slim omgaan met het aantal beschikbare hulpbronnen. 

Zo zijn bijvoorbeeld gewonnen materialen zoals metalen, fossiele brandstoffen en mineralen niet hernieuwbaar, maar essentieel voor de manier waarop we vandaag de dag leven. Geschat wordt dat we in de westerse wereld tot 57 kg aan ontgonnen materialen per dag per persoon verbruiken. Van zware metalen in elektronica tot fossiele brandstoffen; het moderne stadsleven is sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen.


Het effect van klimaatverandering op stedelijk gebied

De klimaatverandering is een direct gevolg van de hierboven beschreven overconsumptie. Volgens de NASA heeft een groep van 1.300 onafhankelijke wetenschappers uit landen over de hele wereld geconcludeerd dat het meer dan 95 procent waarschijnlijk is dat menselijke activiteiten in de afgelopen 50 jaar de planeet hebben opgewarmd.

Stedelijke bevolkingsgroepen zijn bijzonder kwetsbaar voor de dreigende effecten van de klimaatverandering. Deze kwetsbaarheid hangt af van drie factoren: 

  • blootstelling aan stressfactoren
  • Impactgevoeligheid
  • aanpassingsvermogen

Veel grote Amerikaanse steden bevinden zich bijvoorbeeld in de buurt van kusten die meer te maken hebben met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de stijging van de zeespiegel. Deze stedelijke gebieden worden blootgesteld aan verschillende stressfactoren, zijn zeer gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering, en moeten zich daarom bijzonder goed kunnen aanpassen.

Om de milieu-impact van gebouwen te compenseren, hebben onderzoekers en bouwprofessionals een breed scala aan oplossingen bedacht. 

Ontdek vijf opmerkelijke potentiële bouwmaterialen - voor nu en in de toekomst.

 

2. Sociale ongelijkheid

Naarmate de bevolking groeit, groeit ook de sociale ongelijkheid. Het stedelijke systeem komt ten goede aan een bepaalde sociaal-economische bevolkingsgroep - degenen die toegang hebben tot elitebanen kunnen zich de kosten van levensonderhoud in het centrum van de stad veroorloven. 

Redlining - uitsluitingspraktijken die specifieke groepen ontzeggen van een betaalbaar leven in de stad - scheiden bepaalde gemeenschappen tot op de dag van vandaag nog steeds van elkaar. Dit is een praktijk die al sinds het begin van de 20e eeuw aanhoudt en heeft nog steeds gevolgen voor de financiële mobiliteit van bepaalde bevolkingsgroepen. 

Volgens het Amerikaanse National Alliance to End Homelessness is inkomensongelijkheid de belangrijkste oorzaak van de landloperij. Deze organisatie ontdekte dat meer dan een half miljoen mensen jaarlijks dakloosheid ervaren. 

Of het nu gaat om redlining of iets dat zo onschuldig lijkt als de groei van de stad, het stedelijke systeem biedt meer voordelen voor de ene bevolkingsgroep dan de andere. Als hier geen controle op is, lopen steden het risico voornamelijk bewoond te worden door de rijken.

 

3. Verlies van gemeenschap

Mensen worden aangetrokken tot steden met 'karakter'. Londen, Berlijn, Parijs, Rotterdam en San Francisco en andere steden genieten van een robuuste toeristische economie, mede door hun innemende reputatie. Een opmerkelijk museum, een unieke keuken, indrukwekkende architectuur - een stad met een niche trekt zowel toeristen als de lokale bevolking aan. 

Echter, nu de bevolking in een rap tempo toeneemt en mensen massaal naar stedelijke gebieden trekken, wordt het steeds moeilijker om de identiteit van een stad te behouden en een gevoel van gemeenschapszin te creëren. 

 

Waarom gemeenschap ertoe doet

Gemeenschap is het verschil tussen een "thuis" en een "locatie". Mensen die zich verbonden voelen met hun stad, zullen zich eerder engageren met lokale bedrijven, vrijwilligerswerk te doen en te investeren in het welzijn van de bevolking. Ook al lijkt het bevorderen van "gemeenschapsgevoel" misschien ongrijpbaar - of zelfs idealistisch, is er een economisch belang bij het creëren van gemeenschapsgevoel. 

Gemeenschap helpt om een stad te onderscheiden, maar het opbouwen van een imago gebeurt niet van de ene op de andere dag. Lokale overheden moeten een gezamenlijke inspanning leveren om een gevoel van gemeenschap te bevorderen, anders lopen ze het risico nieuwe stedelijke wildgroei te worden.

 

 

6 alternatieve woontrends om de uitdagingen in de stedenbouw te overwinnen

Van natuurlijke hulpbronnen tot ruimtelijke eisen: stedelijke gebieden kunnen de toenemende last van overbevolking niet dragen als er geen veranderingen worden doorgevoerd. De moderne cultuur moet zich aanpassen aan de moderne uitdagingen om levensvatbaar te blijven. Als reactie hierop wenden mensen zich tot meer bescheiden woonmogelijkheden en zijn veel alternatieve woontrends in een stroomversnelling geraakt:

  • Kleine woningen (tiny houses): In zekere zin is de ‘tiny home’-beweging een terugkeer naar de basis. In de jaren zeventig was de gemiddelde woning in de VS bijvoorbeeld gemiddeld 165 vierkante meter; vandaag de dag is het meer dan 242 vierkante meter. Tiny housing is een reactie op overconsumptie en bieden een bescheiden woning voor een bescheiden levensstijl. 
  • Ondergrondse huizen: Ondergrondse woningen lijken misschien iets uit de fantasie van J.R.R. Tolkien, maar deze alternatieve woningen zijn over de hele wereld een realiteit. Ondergrondse woningen zijn populair in Italië en Australië vanwege hun energie-efficiëntie en ruimtelijk minimalisme. 
  • Woonboten: Woonboten helpen vastgoed vrij te maken en duurzaamheid te bevorderen. Deze boten liggen meestal afgemeerd en zijn bedoeld als permanente woningen. Deze trend is populair aan de Europese kust in landen zoals Nederland, maar is wereldwijd in een stroomversnelling geraakt. 
  • Drijvende huizen: Als we het bovenstaande bekijken, zijn drijvende huizen vergelijkbaar met woonboten, maar dan zonder motoren en met een toenemende complexiteit van de constructie. Deze constructies zijn gebouwd op een drijvende basis die permanent verankerd is op één locatie. Drijvende huizen bieden een soortgelijke levensstijl als woonboten, maar bevorderen ook duurzame buurtrelaties dankzij hun permanente karakter. 
  • Boomhutten: Nee, dit zijn niet de boomhutten uit onze jeugd. Moderne boomhutten zijn uitgerust met elektriciteit, internet en sanitair. Net als ondergrondse huizen, bieden boomhutten een milieuvriendelijke en duurzame manier van wonen aan mensen die het moderne leven willen ontvluchten.
  • Zeecontainers: Containerwoningen, of "cargotecture", zijn een goedkope, duurzame en milieuvriendelijke optie. Deze containers zijn stapelbaar om de ruimte-optimalisatie te verbeteren. 

In het algemeen is downsizing een effectief antwoord op de uitdagingen in de stedenbouw. Door de impact op het milieu te beperken, kunnen mensen de controle op microniveau uitoefenen en na verloop van tijd helpen deze veranderingen in levensstijl om een verschil te maken.

Hebben deze bouwvarianten een blijvend effect? Alleen de tijd zal het leren. Geef een reactie hieronder en laat ons weten welke alternatieve woonopties volgens u het stadsbeeld van de toekomst gaan bepalen.

 

Blijf op de hoogte van alle trends en technologische ontwikkelingen in de bouw en ontvang Constructible blogs direct in uw inbox. Word lid van de Constructible Community!

 

Over de auteur

Anne-Mieke Dekker is content specialist bij Stabiplan B.V., een Trimble-bedrijf dat BIM-oplossingen biedt voor de installatiebranche. Haar doel is om MEP engineers te voorzien van de juiste informatie om hun BIM-workflow te optimaliseren en uiteindelijk betere gebouwinstallaties te realiseren.